Lịch học lớp khai hải quan K27 Hà Nội

Lịch học lớp khai hải quan K27 Hà Nội

adminketoanquocgia

 1. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K27, ngày Chủ nhật 03/07/2016:

 • Chuyên đề: Pháp luật hải quan
 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hảo – Tổng cục Hải quan
 • Thời gian: Sáng 8h-11h30 ; Chiều 1h30-5h
 • Phòng học: Tầng 1, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 2 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 

Phương Anh: 0969.86.86.01

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K27, ngày Chủ nhật 10/07/2016:

 • Chuyên đề: Phân loại hàng hóa
 • Giảng viên: Thầy Phùng Như Tùng – Tổng cục Hải quan
 • Thời gian: Sáng 8h-11h30 ; Chiều 1h30-5h
 • Phòng học: Tầng 2, Số 455 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 2 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 

 

Phương Anh: 0969.86.86.01

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K27, ngày Chủ nhật 17/07/2016:

 • Chuyên đề: Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
 • Giảng viên: Cô Đặng Thị Quỳnh – Trường hải quan Việt Nam
 • Thời gian: Sáng 8h-11h30 ; Chiều 1h30-5h
 • Phòng học: Tầng 2, Số 455 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 2 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 

 

Phương Anh: 0969.86.86.01

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K27, ngày Chủ nhật 24/07/2016:

 • Chuyên đề: Sở hữu trí tuệ
 • Giảng viên: Trần Việt Hưng – Tổng cục Hải Quan
 • Thời gian: Sáng 8h-11h30 ; Chiều 2h00 – 5h00
 • Phòng học: Tầng 1, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 2 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 

Kim Xuyến – 0902. 86. 86. 84

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K27, ngày Chủ nhật 31/07/2016:

 • Chuyên đề: Thuế
 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hảo – Tổng cục Hải quan
 • Thời gian: Sáng 8h-11h30 ; Chiều 1h30 – 5h00
 • Phòng học: Tầng 1, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 2 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 

 

Kim Xuyến – 0902. 86. 86. 84

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K27, ngày Chủ nhật 07/08/2016:

 • Chuyên đề: Xuất xứ hàng hóa, Trị giá hải quan
 • Giảng viên: Cô Đặng Thị Quỳnh – Trường hải quan Việt Nam
 • Thời gian: Sáng 8h-11h30 ( Xuất xứ hàng hóa) ; Chiều 1h30 – 5h00 ( Trị giá hải quan)
 • Phòng học: Tầng 1, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân. MẪU TỜ KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 

Kim Xuyến – 0902. 86. 86. 84 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K27, ngày Chủ nhật 14/08/2016:

 • Chuyên đề: Quy Trình Thủ Tục Hải Quan
 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Quang Hùng – Tổng cục Hải Quan
 • Thời gian: Sáng 8h-11h30, Chiều 1h30 – 5h00
 • Phòng học: Tầng 1, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân. MẪU TỜ KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 

Kim Xuyến – 0902. 86. 86. 84.

Thu Huệ – 0969. 86. 86. 44

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K27, ngày Chủ nhật  21/08/2016:

 

 • Chuyên đề: Xử lý vi phạm hành chính
 • Giảng viên: Nguyễn Mạnh Hảo – Tổng cục Hải Quan
 • Thời gian: Sáng 8h-11h30; Chiều 1h30 – 5h00
 • Phòng học: Tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Chú ý: 

   Đã có hóa đơn lớp KHQ k27, anh chị nào chưa nhận vui lòng qua tầng 2 – Số 451 để nhận.

 • Tài liệu buổi học mọi người down lại đây: 

   Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân. MẪU TỜ KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

  Kim Xuyến – 0902. 86. 86. 84; Thu Huệ – 0969. 86. 86. 44

 • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  9Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K27, ngày Chủ nhật  28/08/2016:

   

  • Chuyên đề: Thực hành khai báo hải quan
  • Giảng viên: Chuyên gia Thái Sơn
  • Thời gian: Sáng 8h-11h30; Chiều 1h30 – 5h00
  • Phòng học: Tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
  •  Tài liệu buổi học mọi người down lại đây: 

   Chú ý: 

    Đã có hóa đơn lớp KHQ k27, anh chị nào chưa nhận vui lòng qua tầng 2 – Số 451 để nhận.

  •  Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân. MẪU TỜ KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN

  • Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

   Kim Xuyến – 0902. 86. 86. 84; Thu Huệ – 0969. 86. 86. 44

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K27, ngày Chủ nhật 4/9/2016: lớp nghỉ lễ 2/9

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K27, ngày Chủ nhật 11/09/2016:

 

         –  Thời gian: Sáng 8h-11h30 ( Chính sách quản lý hàng hóa)

              Chiều 1h30-5h: Thi chứng nhận kết thúc môn

 • Phòng học: Tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 2 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

 Tài liệu buổi học mọi người down lại đây: 

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

                                                                  Kim Xuyến – 0902 86 86 84; Thu Huệ – 0969. 86. 86. 44

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận