Lịch khóa lớp KHQ K28 tại Tp HCM

Lịch khóa lớp KHQ K28 tại Tp HCM

adminketoanquocgia

 Lịch học lớp KHQ khóa 28 tại Tp HCM

 

ngày 03/10/2016

 

 

 

 

Kính gửi anh chị học viên lớp Khai hải quan khóa 28 tại HCM 

 

 

Em xin gửi đến anh chị lịch học và tài liệu học thứ 2 ngày 03/10/2016: 

Môn học: Chính sách quản lý

 Giảng viên: Thầy Phạm Đức Cường

 

 

Đơn vị công tác: Cục Hải Quan Tp HCM

 

 

Thời gian học: Từ 18h – 21h

 


 

Anh chị nhận tài liệu tại đây:  

 

Chính sách quản lý               

 

 

 

 

 

 

Địa điểm học: Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam

 

 

 Phòng 301, Số 195 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp HCM

 

 

 

 

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân. MẪU TỜ KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

 

Ban Quản lý lớp: 0983 86 86 01 – Ms Ân 

 

 

                                       0983 86 86 21 – Mrs Nguyệt


 

 

 

 


 

 Lịch học lớp KHQ khóa 28 tại Tp HCM

 

ngày 10/10/2016

 

 

 

 

Kính gửi anh chị học viên lớp Khai hải quan khóa 28 tại HCM 

 

 

Em xin gửi đến anh chị lịch học và tài liệu học thứ 2 ngày 10/10/2016: 

Môn học: Trị giá hải quan

 Giảng viên: Cô Đỗ Ngọc Dung

 

 

Đơn vị công tác: Tổng Cục Hải Quan

 

 

Thời gian học: Từ 18h – 21h

 


 

Anh chị nhận tài liệu tại đây:  

 

Trị giá hải quan             

 

 

 

 

 

 

Địa điểm học: Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam

 

 

 Phòng 301, Số 195 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp HCM

 

 

 

 

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân. MẪU TỜ KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

 

Ban Quản lý lớp: 0983 86 86 01 – Ms Ân 

 

 

                                       0983 86 86 21 – Mrs Nguyệt


 

 

 

 


 

 Lịch học lớp KHQ khóa 28 tại Tp HCM

 

ngày 12/10/2016

 

 

 

 

Kính gửi anh chị học viên lớp Khai hải quan khóa 28 tại HCM 

 

 

Em xin gửi đến anh chị lịch học và tài liệu học thứ 4 ngày 12/10/2016: 

Môn học: Pháp luật thuế

 Giảng viên: Cô Đỗ Ngọc Dung

 

 

Đơn vị công tác: Tổng Cục Hải Quan

 

 

Thời gian học: Từ 18h – 21h

 


 

Anh chị nhận tài liệu tại đây:  

 

Pháp luật Thuế            

 

 

 

 

 

 

Địa điểm học: Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam

 

 

 Phòng 301, Số 195 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp HCM

 

 

 

 

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân. MẪU TỜ KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

 

Ban Quản lý lớp: 0983 86 86 01 – Ms Ân 

 

 

                                       0983 86 86 21 – Mrs Nguyệt

 


 

  Lịch học lớp KHQ khóa 28 tại Tp HCM

 

ngày 17/10/2016

 

 

 

 

Kính gửi anh chị học viên lớp Khai hải quan khóa 28 tại HCM 

 

 

Em xin gửi đến anh chị lịch học và tài liệu học thứ 2 ngày 17/10/2016: 

Môn học: Sở hữu trí tuệ

 Giảng viên: Cô Đỗ Ngọc Dung

 

 

Đơn vị công tác: Tổng Cục Hải Quan

 

 

Thời gian học: Từ 18h – 21h

 


 

Anh chị nhận tài liệu tại đây:  

 

Trị giá hải quan             

 

 

 

 

 

 

Địa điểm học: Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam

 

 

 Phòng 301, Số 195 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp HCM

 

 

 

 

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân. MẪU TỜ KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

 

Ban Quản lý lớp: 0983 86 86 01 – Ms Ân 

 

 

                                       0983 86 86 21 – Mrs Nguyệt

 


 

 Lịch học lớp KHQ khóa 28 tại Tp HCM

 

ngày 19/10 và ngày 21/10/2016

 

 

 

 

Kính gửi anh chị học viên lớp Khai hải quan khóa 28 tại HCM 

 

 

Em xin gửi đến anh chị lịch học và tài liệu học thứ 4, thứ 6 ngày 19/10 và 21/10/2016: 

Môn học: Pháp luật hải quan

 Giảng viên: Thầy Phan Bình Tuy

 

 

Đơn vị công tác: Cục Hải Quan Tp HCM

 

 

Thời gian học: Từ 18h – 21h

 


 

Tài liệu: Đến ngày học bên trung tâm sẽ cung cấp

 

 

bản cứng cho anh chị 


 

Địa điểm học: Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam

 

 

 Phòng 301, Số 195 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp HCM

 

 

 

 

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân. MẪU TỜ KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

 

Ban Quản lý lớp: 0983 86 86 01 – Ms Ân 

 

 

                                       0983 86 86 21 – Mrs Nguyệt

 

 

 


 

 Lịch học lớp KHQ khóa 28 tại Tp HCM

 

ngày 24/10 và ngày 26/10/2016

 

 

 

 

Kính gửi anh chị học viên lớp Khai hải quan khóa 28 tại HCM 

 

 

Em xin gửi đến anh chị lịch học và tài liệu học thứ 2, thứ 4 ngày 24/10 và 26/10/2016: 

Môn học: Phân loại hàng hóa

 Giảng viên: Thầy Phan Bình Tuy

 

 

Đơn vị công tác: Cục Hải Quan Tp HCM

 

 

Thời gian học: Từ 18h – 21h

 


 

Anh chị tải Tài liệu: 

 

 


 

Địa điểm học: Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam

 

 

 Phòng 301, Số 195 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp HCM

 

 

 

 

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân. MẪU TỜ KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

 

Ban Quản lý lớp: 0983 86 86 01 – Ms Ân 

 

 

                                       0983 86 86 21 – Mrs Nguyệt 

 

 


 

Lịch học lớp KHQ khóa 28 tại Tp HCM

 

ngày 28/10/2016

 

 

 

 

Kính gửi anh chị học viên lớp Khai hải quan khóa 28 tại HCM 

 

 

Em xin gửi đến anh chị lịch học và tài liệu học thứ 6 ngày 28/10/2016: 

Môn học: Xử lý vi phạm

 Giảng viên: Thầy Phạm Đức Cường

 

 

Đơn vị công tác: Cục Hải Quan Tp HCM

 

 

Thời gian học: Từ 18h – 21h

 


 

Anh chị tải Tài liệu: 

 

 


 

Địa điểm học: Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam

 

 

 Phòng 301, Số 195 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp HCM

 

 

 

 

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân. MẪU TỜ KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

 

Ban Quản lý lớp: 0983 86 86 01 – Ms Ân 

 

 

                                       0983 86 86 21 – Mrs Nguyệt 

 


 

 

 Lịch học lớp KHQ khóa 28 tại Tp HCM

 

ngày 30/10 và ngày 02/11/2016

 

 

 

 

Kính gửi anh chị học viên lớp Khai hải quan khóa 28 tại HCM 

 

 

Em xin gửi đến anh chị lịch học và tài liệu học thứ 2 ngày 30/10/2016 và thứ 4 ngày 02/11: 

Môn học: Nghiệp vụ ngoại thương

 Giảng viên: Cô Lê Thị Ánh Tuyết

 

 

Đơn vị công tác: Trường CĐ Tài chính hải quan

 

 

Thời gian học: Từ 18h – 21h

 


 

Anh chị tải Tài liệu:

 

 

Thanh toán quốc tế:          

 

Nghiệp vụ ngoại thương:  

 

Vận tải quốc tế:                 

 

 


 

Địa điểm học: Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam

 

 

 Phòng 301, Số 195 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp HCM

 

 

 

 

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân. MẪU TỜ KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

 

Ban Quản lý lớp: 0983 86 86 01 – Ms Ân 

 

 

                                       0983 86 86 21 – Mrs Nguyệt 

 

 


 

 Lịch học lớp KHQ khóa 28 tại Tp HCM

 

ngày 04/10 và ngày 07/11/2016

 

 

 

 

Kính gửi anh chị học viên lớp Khai hải quan khóa 28 tại HCM 

 

 

Em xin gửi đến anh chị lịch học và tài liệu học thứ 6 ngày 04/11/2016 và thứ 2 ngày 07/11/2016: 

Môn học: Quy trình thủ tục hải quan

 Giảng viên: Thầy Nguyễn Thanh Long

 

 

Đơn vị công tác: Cục hải quan Tp HCM

 

 

Thời gian học: Từ 18h – 21h

 


 

Anh chị tải Tài liệu:

 

 

 

Thủ tục hải quan 1:  

 

 

Thủ tục hải quan 2:  

 

 

Thủ tục hải quan 3:  

 


 

Địa điểm học: Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam

 

 

 Phòng 301, Số 195 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp HCM

 

 

 

 

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân. MẪU TỜ KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

 

Ban Quản lý lớp: 0983 86 86 01 – Ms Ân 

 

 

                                       0983 86 86 21 – Mrs Nguyệt 

 


 

 

 

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận