Kết quả thi lớp Khai hải quan K26 tại Hà Nội

Kết quả thi lớp Khai hải quan K26 tại Hà Nội

adminketoanquocgia

 

SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI                    
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM                    
                             
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT YÊU CẦU  
KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN K26 TẠI HÀ NỘI  
Thời gian khóa học từ ngày 15 tháng 05 năm 2016 đến ngày 31 tháng 07 năm 2016   
(Kèm theo quyết định công nhận số: 66714  /QĐ-GDVN ngày 25 tháng 08 năm 2016  
   
STT Họ và Tên Ngày Sinh Nơi Sinh CMND Điểm thi     Số chứng nhận Ký xác nhận GC
PLHQ KTNVNT KTNVHQ QTTTHQ TB Chung Xếp loại
1 Nguyễn Hải  Bằng 12/07/1978 Thái Bình 012567109 68 55 75 75 68.25 Đạt 4532    
2 Đặng Thị  Châm 28/03/1988 Hà Nam 168207898 78 66 95 95 83.5 Giỏi 4533    
3 Nguyễn Thành Chung 07/11/1990 Hà Nam 168251420 76 70 90 90 81.5 Giỏi 4534    
4 Nông Văn Đàm 26/11/1983 Quảng Ninh 100814988 65 69 60 60 63.5 Đạt 4535    
5 Đạt 24/06/1981 Phú Thọ 131496917 73 66 80 80 74.75 Khá 4536    
6 Kiều Thị  Đoạt 01/05/1989 Hà Nội 112390739 80 77 80 85 80.5 Giỏi 4537    
7 Trần Thùy Dung 16/10/1983 Hải Dương 142157138 75 70 70 70 71.25 Khá 4538   K25
8 Nguyễn Đại  Dương 07/04/1991 Thái Nguyên 091567110 78 66 65 65 68.5 Đạt 4539    
9 Trần Thị  Giang 04/04/1976 Hà Nội 011770073 65 60 60 60 61.25 Đạt 4540    
10 Hướng Thị Thu 07/10/1987 Hà Nội 090971214 71 62 75 75 70.75 Khá 4541   K25
11 Nguyễn Thị Thúy Hằng 12/06/1976 Hà Nội 001176000866 69 74 60 60 65.75 Đạt 4542    
12 Lê Thanh  Hiền 03/07/1988 Hà Nội 012595588 73 73 95 95 84 Giỏi 4543    
13 Hoàng Thị  Hiền 18/10/1979 Thanh Hóa 012793087 70 70 75 75 72.5 Khá 4544    
14 Trần Ngọc  Hồi 08/04/1984 Hải Dương 101101586 65 69 60 60 63.5 Đạt 4545    
15 Đỗ Thị Hạnh  Hồng 17/08/1987 Hà Nội 112211718 78 55 55 55 60.75 Đạt 4546   K24
16 Nguyễn Duy  Hùng 02/07/1990 Hà Nội 013027372 66 74 75 75 72.5 Khá 4547    
17 Nguyễn Thế Hưng 18/10/1976 Hà Nội 111253094 71 80 75 75 75.25 Khá 4548    
18 Nguyễn Duy Huy 07/09/1982 Hà Nội 012242832 74 76 90 90 82.5 Giỏi 4549    
19 Hoàng Quốc Huy 03/05/1979 Phú Thọ 131645362 73 62 70 70 68.75 Đạt 4550    
20 Nguyễn Đình Khang 20/09/1973 Hà Nội 001073008766 70 60 70 70 67.5 Đạt 4551    
21 Bùi Trọng Liêm 18/08/1987 Quảng Ninh 022087000030 69 80 80 80 77.25 Khá 4552   K25
22 Mai Thị Liên 06/10/1993 Nam Định 163250759 80 60 80 80 75 Khá 4553   K25
23 Giang Trung  Lộc 28/01/1985 Hải Dương 142101381 86 74 85 75 80 Giỏi 4554    
24 Thái Phan  Minh 04/05/1987 Hà Nội 001087000904 85 75 75 75 77.5 Khá 4555    
25 Lê Hải  Nam 30/08/1985 Hà Nội 001085008111 76 84 95 95 87.5 Giỏi 4556    
26 Hoàng Thị  Nga 01/05/1989 Hải Dương 142382214 85 79 80 80 81 Giỏi 4557    
27 Hồ Thị  Nga 05/12/1981 Thanh Hóa 013146997 73 80 85 85 80.75 Giỏi 4558   K25
28 Trương Thế Nghĩa 27/03/1983 Hải Dương 142082234 60 80 75 75 72.5 Khá 4559    
29 Đỗ Văn  Nhã 30/03/1981 Hà Nội 012239292 75 83 70 70 74.5 Khá 4560    
30 Phạm Tây  Ninh 04/08/1991 Thái Bình 151840059 73 75 60 60 67 Đạt 4561    
31 Phạm Thị Nụ 09/03/1995 Thái Bình 152035300 73 67 95 95 82.5 Giỏi 4562    
32 Vũ Việt  Phương 13/10/1990 Bắc Ninh 125425686 71 60 65 65 65.25 Đạt 4563    
33 Nguyễn Thị Thanh Phương 29/08/1990 Lâm Đồng 112264159  70 75 85 85 78.75 Khá 4564   K25
34 Trần Xuân Thảo 29/09/1982 Thái Bình 151489324 73 70 65 65 68.25 Đạt 4565    
35 Trần Tư Thế 28/10/1991 Hà Nội 001091002284 71 64 55 55 61.25 Đạt 4566    
36 Đặng Văn Thiện 02/10/1984 Hưng Yên 145138715 69 79 98 98 86 Giỏi 4567    
37 Nguyễn Văn Thiện 22/08/1989 Hà Nội 012944161 80 62 50 50 60.5 Đạt 4568    
38 Nguyễn Thị  Thủy 23/04/1984 Hải Dương 030184001317 73 63 65 65 66.5 Đạt 4569    
39 Vũ Huy Tình 14/08/1995 Bắc Ninh 125764647 73 70 75 75 73.25 Khá 4570    
70 Phạm Thị Huyền Trang 22/11/1986 Hà Nội 013274665 70 81 75 75 75.25 Khá 4571    
41 Bùi Thị Huyền Trang 11/09/1990 Thái Nguyên 091614640 71 60 65 65 65.25 Đạt 4572    
42 Lê Đức  Trường 11/06/1990 Thái Bình 151816280 73 70 60 60 65.75 Đạt 4573    
43 Bùi Huy Trường 02/01/1984 Quảng Ninh 100816162 65 70 65 65 66.25 Đạt 4574    
44 Đặng Văn Trường 12/07/1991 Hà Nội 13173414 70 64 90 90 78.5 Khá 4575    
45 Ngô Anh  24/12/1977 Hà Nội 001077005154 66 64 80 80 72.5 Khá 4576   K25
46 Trần Văn  Tuyến 30/03/1982 Nam Định 036082000082 72 74 75 75 74 Khá 4577    
47 Chu Thị Thu Vân 20/11/1988 Hà Nội 012489634 78 65 60 60 65.75 Đạt 4578    
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận