Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi chứng chỉ Khai hải quan 2016

Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi chứng chỉ Khai hải quan 2016

adminketoanquocgia

 THÔNG BÁO VỀ LỊCH THI CHỨNG THỨC KỲ THI NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN 2016

Thực hiện Thông tư số 12/2015/TT – BTC ngày 30-01-2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Quyết định số 2504/QĐ-TCHQ ngày 26-8-2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, Tổng cục Hải quan cung cấp thông tin về việc tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2016 như sau:

 
 

1. Thời gian và địa điểm tổ chức thi:

– Thời gian: trong 2 ngày, 26-11-2016 và 27-11-2016.

– Địa điểm:  

+ Miền Bắc: tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (Đường Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội đối diện Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc Gia – Hà Nội).

+ Miền Nam: tại Trường Đại học Tài chính – Marketing (Số 2/4 Trần Xuân Soạn, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh).

2. Lịch thi: theo file đính kèm

3. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2016 (kèm theo số báo danh và số phòng thi của thí sinh):

Thí sinh xem thông tin về số báo danh và phòng thi trên website của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn); Báo Hải quan điện tử tại địa chỉ www.baohaiquan.vn; Cục Hải quan thành phố Hà Nội (http://www.hanoicustoms.gov.vn) và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh (www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn).

– Danh sách thí sinh dự thi tại điểm thi Miền Bắc

– Danh sách thí sinh dự thi tại điểm thi Miền Nam

4. Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi CCCNVKHQ:

4.1. Môn Pháp luật Hải quan:

– Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

– Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20-6-2012;

– Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21-01-2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

– Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19-7-2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

– Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15-10-2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan;

– Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25-3-2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

– Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12-12-2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

4.2. Môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan:

– Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

– Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21-1-2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

– Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01-9-2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;  

– Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25-3-2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

– Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30-01-2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

– Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30-1-2015 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

– Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25-3-2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

– Thông tư số 14/2015/BTC ngày 30-01-2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

– Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01-7-2015 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

– Công văn số 1501/TCHQ-GSQL ngày 29-02-2016 của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo quyết toán nguyên vật liệu theo năm tài chính; Công văn số 1171/TCHQ-GSQL ngày 17-02-2016 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất (các thí sinh có thể tra cứu nội dung công văn dẫn trên tại địa chỉ: htttp://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/Default.aspx).

* Định hướng ôn tập:

– Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: hồ sơ hải quan, khai hải quan, đăng ký tờ khai hải quan, khai bổ sung tờ khai hải quan, hủy tờ khai hải quan, kiểm tra hồ sơ, kiểm tra xuất xư, kiểm tra thực tế hàng hóa, thông quan, giải phóng hàng, trách nhiệm của các bên….

– Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển đang chịu sự giám sát hải quan.

– Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu: chế độ báo cáo quyết toán.

– Xuất xứ hàng hóa: thủ tục nộp C/O để được hưởng ưu đãi.

– Sở hữu trí tuệ: Hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát hang hóa xk, nk có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT, hồ sơ và thủ tục đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan, quy định xử lý đối với hàng giả hoặc hàng hóa có dấu hiện là hàng giả; đối với hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT.

– Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: hàng hóa phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa phải thực hiện kiểm dịch động, thực vật.

– Nguyên tắc, các phương pháp xác định trị giá hải quan.

– Hướng dẫn phân loại hàng hóa và danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

4.3. Môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương: Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ Ngoại thương của Trường Đại học Ngoại Thương.

Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2016 thông báo để các đơn vị và cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

 

                                                                                            CHỦ TỊCH

                                                                                            (đã ký)

                                                                       PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 
                                                                                        Bùi Ngọc Lợi

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận