Lịch học lớp khai hải quan K28 tại Hà Nội

Lịch học lớp khai hải quan K28 tại Hà Nội

adminketoanquocgia

 1. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K28, ngày Chủ nhật 14/08/2016:

 • Chuyên đề: Chính sách quản lý hàng hóa
 • Giảng viên: Cô Lê Nguyễn Việt Hà – Tổng cục Hải quan
 • Thời gian: Sáng 8h-11h30 ; Chiều 1h30-5h
 • Phòng học: Tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân. MẪU TỜ KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 

Kim Xuyến: 0902.86.86.84 – Thu Huệ: 0969.86.86.44

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K28, ngày Chủ nhật 21/08/2016, lớp nghỉ học

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K28, ngày Chủ nhật 28/08/2016:

 • Chuyên đề: Pháp luật Hải quan
 • Giảng viên: Thầy Phạm Xuân Trường – Tổng cục Hải quan
 • Thời gian: Sáng 8h-11h30 ; Chiều 1h30-5h
 • Phòng học: Tầng 2, Số 455 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

Kim Xuyến: 0902.86.86.84 – Thu Huệ: 0969.86.86.44

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K28, ngày Chủ nhật 4/9/2016: lớp nghỉ lễ 2/9

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K28, ngày Chủ nhật 11/09/2016: lớp học bình thường

 • Chuyên đề: Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
 • Giảng viên: Cô Đặng Thị Quỳnh – Trường hải quan Việt Nam
 • Thời gian: Sáng 8h-11h30 ; Chiều 1h30-5h
 • Phòng học: Tầng 1, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân. MẪU TỜ KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 

Kim Xuyến: 0902.86.86.84 – Thu Huệ: 0969.86.86.44

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K28, ngày Chủ nhật 18/09/2016:

 • Chuyên đề: Thuế
 • Giảng viên: Cô Vũ Hồng Vân – Ttrường hải quan Việt Nam
 • Thời gian: Sáng 8h-11h30 ; Chiều 1h30-5h
 • Phòng học: Tầng 1, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

Kim Xuyến: 0902.86.86.84 – Thu Huệ: 0969.86.86.44

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

7.Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K28, ngày Chủ nhật 25/09/2016:

 • Chuyên đề: Xử lý vi phạm hành chính
 • Giảng viên: Thầy Ngô Chí Thong – Trường hải quan Việt Nam
 • Thời gian: Sáng 8h-11h30 ; Chiều 1h30-5h
 • Phòng học: Tầng 1, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân MẪU TỜ KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

Kim Xuyến: 0902.86.86.84 – Thu Huệ: 0969.86.86.44

  

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

8.Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K28, ngày Chủ nhật 02/10/2016:

 • Sáng: Trị giá hải quan ( từ 8h- 11h30)  
 • Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  
 • Giảng viên: Cô Đặng Thị Quỳnh – Trường Hải quan Việt Nam.
 • ——————————————————-
 • Chiều : Sở hữu trí tuệ ( từ 1h30 – 5h).  
 • Giảng viên: Thầy Trần Việt Hưng – Tổng cục Hải quan 
 • Phòng học: Tầng 1, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân MẪU TỜ KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

Kim Xuyến: 0902.86.86.84 – Thu Huệ: 0969.86.86.44

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K29, ngày Chủ nhật 09/10/2016:

 • Chuyên đề: Phân loại hàng hóa
 • Giảng viên: Thầy Phùng Như Tùng – Tổng cục Hải quan
 • Thời gian: Sáng 8h-11h30 ; Chiều 1h30-5h
 • Phòng học: Tầng 1, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 2 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

  Kim Xuyến: 0902.86.86.84 – Thu Huệ: 0969.86.86.44

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K29, ngày Chủ nhật 16/10/2016: Lớp nghỉ học

Chủ nhật ngày 16/10 do giảng viên bận công tác chưa về kịp nên lớp KHQ K28 sẽ nghỉ học. Mong a/c học viên thông cảm. Chủ nhật tuần tới ngày 23/10 lớp học bình thường ạ  

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 

Kim Xuyến: 0902.86.86.84 – Thảo Ngân: 0169.295.3925

 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K28, ngày Chủ nhật 23/10/2016:

 • Chuyên đề: Xuất xứ hàng hóa
 • Giảng viên: Cô Lê Thị Hồng Ngọc – Tổng cục Hải quan
 • Thời gian: Sáng 8h-11h30 ; Chiều 1h30-5h
 • Phòng học: Tầng 1, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 2 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 

  Kim Xuyến: 0902.86.86.84 – Thảo Ngân – 0169.295.3925

 

 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

12. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K28, ngày Chủ nhật 30/10/2016:

 • Chuyên đề: Quy trình thủ tục hải quan
 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Quang Hùng – Tổng cục Hải quan
 • Thời gian: Sáng 8h-11h30 ; Chiều 1h30-5h
 • Phòng học: Tầng 1, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 2 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 

  Kim Xuyến: 0902.86.86.84 – Thảo Ngân – 0169.295.3925

 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K28, ngày Chủ nhật 06/11/2016: kết thúc Khóa học

 • Sáng: Thực hành khai Hải quan ( 8h-11h30)
 • Giảng viên: Chuyên Gia Thái sơn
 • Chiều: Thi Chứng nhận Khai hải quan ( 1h30 -5h)
 • Phòng học: Tầng 1, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 2 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân .

Cấu trúc Đề thi chứng nhận: Trắc nghiệm.

Gồm 4 bài:

+ Pháp luật hải quan

+ Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

+ Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan

+ Quy trình thủ tục hải quan

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 

 

  Kim Xuyến: 0902.86.86.84 – Thảo Ngân – 0169.295.3925

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận