Kết quả thi lớp KHQ khóa 25 tại HCM

Kết quả thi lớp KHQ khóa 25 tại HCM

adminketoanquocgia

SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI              
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM              
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT YÊU CẦU
KHOÁ HỌC NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN K25 – HCM
Thời gian khoá học từ ngày 08 tháng 05 năm 2016 đến ngày 10 tháng 07 năm 2016
( Kèm theo quyết định công nhận số: 
và kèm theo quyết định mở lớp số: ……../QĐ-GDVN ngày….. Tháng…… năm 2016)
                       
TT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH Số CMT ĐIỂM THI XẾP
 LOẠI
TB
HP I
TB
HP II
TB
HP III
TB
HP IV
TB CHUNG
1 Đoàn Tuấn Anh 28/11/1991 Tp HCM 024796141 52.00 80.00 70.00 52.00 63.50 Đạt
18 Dương Thị Bình 28/05/1981 Tây Ninh 281175220 56.00 72.00 53.00 56.00 59.25 Đạt
19 Nguyễn Thị   Chờ 26/11/1976 Tiền Giang 301167828 56.00 80.00 73.00 60.00 67.25 Khá
2 Lương Chí Công 17/08/1988 Thái Bình 151651432 68.00 76.00 67.00 52.00 65.75 Khá
3 Trần Trọng Cường 27/01/1969 Hải Phòng 023894545 60.00 76.00 70.00 60.00 66.50 Khá
4 Đỗ Mạnh Đạt 26/05/1979 Nam Định 025254579 52.00 64.00 70.00 52.00 59.50 Đạt
20 Trương Lư Cẩm Đạt 10/07/1993 Đồng Nai 272238576 52.00 76.00 67.00 56.00 62.75 Đạt
21 Đặng Thành Đạt 10/08/1977 Tp HCM 023050183 60.00 60.00 57.00 76.00 63.25 Đạt
5 Phạm Thị   Dung 03/01/1984 Nam Định 025064463 60.00 72.00 70.00 52.00 63.50 Đạt
22 Đặng Khương Duy 05/10/1993 Đồng Nai 272247157 56.00 84.00 70.00 76.00 71.50 Khá
23 Hồ Thị Giang 26/06/1988 Nghệ An 271902522 52.00 76.00 80.00 72.00 70.00 Khá
24 Nguyễn Võ Ngân 20/10/1987 Đồng Nai 271747961 52.00 76.00 67.00 56.00 62.75 Đạt
25 Nguyễn Hải 23/12/1987 Thái Bình 025673091 56.00 60.00 53.00 52.00 55.25 Đạt
6 Nguyễn Hoàng Hạnh 27/10/1991 Lâm Đồng 250782006 60.00 76.00 70.00 56.00 65.50 Khá
26 Lê Cao Trung Hiếu 08/05/1990 Lâm Đồng 250766860 56.00 64.00 67.00 64.00 62.75 Đạt
7 Nguyễn Quang Hưng 13/07/1988 Lâm Đồng 250723986 56.00 76.00 70.00 52.00 63.50 Đạt
27 Nguyễn Đức Hưng 24/10/1991 Ninh Thuận 264388821 56.00 76.00 80.00 88.00 75.00 Khá
28 Thạch Hoàng Hưng 01/05/1992 Tp HCM 079092000214 52.00 88.00 60.00 72.00 68.00 Khá
55 Trương Anh Khánh Huy 30/10/1994 Bình Dương 025142151 80.00 77.00 76.00 84.00 79.25 Khá
8 Nguyễn Quang Khánh 07/05/1994 Tiền Giang 312194625 60.00 76.00 73.00 52.00 65.25 Khá
29 Trần Đăng  Khoa 17/06/1994 Long An 301499019 52.00 64.00 53.00 56.00 56.25 Đạt
30 Trần Văn Khởi 02/03/1991 Khánh Hòa 225443009 52.00 84.00 60.00 76.00 68.00 Khá
9 Hồ Hoàn Kiếm 16/12/1992 Tp HCM 291022220 60.00 64.00 56.00 52.00 58.00 Đạt
31 Hồ Đức Lam 20/01/1994 Nghệ An 272293102 52.00 68.00 80.00 60.00 65.00 Khá
32 Nguyễn Ngọc Lâm 10/09/1992 Hà Nội 012898756 52.00 60.00 67.00 56.00 58.75 Đạt
33 Nguyễn Thị Kim Liên 10/06/1985 Đồng Nai 025066174 56.00 72.00 70.00 52.00 62.50 Đạt
56 Phan Nhất Linh 31/01/1987 Bình Định 023620052 84.00 80.00 80.00 92.00 84.00 Khá
34 Huỳnh Văn Minh 18/01/1984 Quãng Ngãi 026092495 60.00 84.00 77.00 84.00 76.25 Khá
10 Lê Trà My 04/02/1994 Thanh Hóa 025112332 64.00 52.00 60.00 52.00 57.00 Đạt
35 Phạm Hoàng Mỹ 23/09/1993 Bình Thuận 261239218 52.00 84.00 60.00 68.00 66.00 Khá
11 Nguyễn Hoài Nam 28/09/1986 Hải Phòng 026096734 60.00 76.00 67.00 56.00 64.75 Đạt
12 Phạm Phương Ngân 16/04/1990 Hải Phòng 024816921 72.00 60.00 67.00 52.00 62.75 Đạt
36 Nguyễn Thị Kim Ngọc 21/03/1995 Đồng Nai 272385269 52.00 76.00 63.00 72.00 65.75 Khá
37 Vũ Tấn Phú 07/06/1993 Đắk Lắk 241333640 56.00 68.00 63.00 52.00 59.75 Đạt
38 Trần Văn Sáng 02/02/1988 Đồng Nai 271822407 52.00 84.00 70.00 76.00 70.50 Khá
53 Trần Thanh Sơn 20/07/1979 Tp HCM 023620052 52.00 56.00 57.00 68.00 58.25 Đạt
39 Nguyễn Đình Thắng 06/05/1990 Hải Phòng 031649139 52.00 72.00 73.00 52.00 62.25 Đạt
13 Nguyễn Trường Thanh 29/09/1988 Tp HCM 024087513 56.00 76.00 70.00 52.00 63.50 Đạt
14 Võ Quốc Thành 30/05/1990 Quãng Bình 194363419 60.00 76.00 70.00 52.00 64.50 Đạt
15 Phạm Phương Thảo 20/06/1984 Hải Phòng 031184001564 52.00 72.00 73.00 56.00 63.25 Đạt
40 Đặng Công Thơ 12/07/1991 Quãng Ngãi 212315631 52.00 80.00 69.00 56.00 64.25 Đạt
41 Nguyễn Thị Cẩm Thúy 13/07/1993 Tây Ninh 291034948 52.00 76.00 63.00 64.00 63.75 Đạt
42 Nguyễn Thị Thùy 04/05/1994 Thái Bình 152085979 60.00 64.00 67.00 60.00 62.75 Đạt
43 Lưu Thị Thủy 02/05/1976 Hà Nội 273038655 52.00 56.00 53.00 68.00 57.25 Đạt
44 Nguyễn Kim Tiến 19/12/1990 Đồng Nai 271933137 52.00 76.00 80.00 64.00 68.00 Khá
45 Lê Lâm Thanh Trà 15/01/1989 Tây Ninh 290920945 52.00 72.00 63.00 56.00 60.75 Đạt
46 Nguyễn Minh Trí 02/02/1992 Long An 301471343 56.00 68.00 63.00 52.00 59.75 Đạt
47 Đặng Tấn Triều 13/03/1991 Quãng Ngãi 212758014 52.00 84.00 76.00 56.00 67.00 Khá
16 Đoàn Quang Truyền 15/03/1987 Đồng Nai 023909260 56.00 76.00 67.00 52.00 62.75 Đạt
17 Mai Hắc Hữu Tuấn 22/12/1984 Phú Yên 221090763 56.00 84.00 70.00 56.00 66.50 Khá
54 Trần Thị Hồng Tươi 20/11/1992 Bến Tre 321415363 87.00 77.00 80.00 84.00 82.00 Khá
48 Nguyễn Lệ Tuyết 14/02/1986 Quãng Bình 241051721 52.00 60.00 60.00 80.00 63.00 Đạt
49 Trần Phạm Mỵ Uy 20/07/1994 Đà Nẵng 025457001 52.00 68.00 63.00 52.00 58.75 Đạt
50 Trần Thị Thúy  Vi 05/04/1987 Tp HCM 079187001996 52.00 80.00 63.00 56.00 62.75 Đạt
51 Lê Thúy Vi 28/02/1991 Long An 301389520 52.00 80.00 67.00 52.00 62.75 Đạt
52 Nguyễn Thị Hoàng Yến 23/05/1989 Tp HCM 024200543 52.00 76.00 73.00 60.00 65.25 Khá
                     
                     
 
 
 
 
 
                       
             
         
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận