Lịch học lớp khai hải quan khóa 26 tại Tp HCM

 
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
    
Danh muc san pham

Hotline: 0979 86 86 59

Kế toán viên, xuất nhập khẩu Hà Nội: 0902 86 86 81

Kế toán trưởng, QTDN Hà Nội: 0902 86 86 84

Khai hải quan HCM: 0979 86 86 53

Kế toán HCM: 0902 86 86 49

Học các tỉnh Miền Nam: 0983 86 86 21

Lịch học lớp khai hải quan khóa 26 tại Tp HCM

Lịch học lớp khai hải quan khóa 26 tại Tp HCM

Kính gửi anh chị học viên lớp Khai hải quan khóa 26 tại HCM 

 

Em xin gửi đến anh chị lịch học và tài liệu học Thứ 2 ngày 11/07/2016

 

Môn học: Sở hữu trí tuệ

 

Giảng viên: Cô Đỗ Ngọc Dung

 

Đơn vị công tác: Tổng cục hải quan

 

Địa điểm học: Phòng 301( Lầu 2) - Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam

 

Số 195 Đường D2, Phường 25, quận Bình Thạnh, HCM

 

 

Ban quản lý lớp xin thông báo

 

 

0983 86 86 01 - Ms Ân

 

 

 

 

 

 


 

 

Em xin gửi đến anh chị lịch học và tài liệu học Thứ 4 ngày 13/07/2016

 

Môn học: Xử lý vi phạm

 

Giảng viên: Thầy Nguyễn Hữu Thịnh

 

Đơn vị công tác: Nguyên phó trưởng phòng thanh tra

 

                                Cục hải quan Tp HCM

 

Địa điểm học: Phòng 301( Lầu 2) - Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam

 

Số 195 Đường D2, Phường 25, quận Bình Thạnh, HCM

 

 

Anh chị tải tài liệu học: 

 

 

 

 

 

Ban quản lý lớp xin thông báo

 

 

0983 86 86 01 - Ms Ân 

 

 

 

 

 


 

 

Em xin gửi đến anh chị lịch học và tài liệu học Thứ 6 ngày 15/07/2016

 

Môn học: Trị giá hải quan

 

Giảng viên: Cô Đỗ Ngọc Dung

 

Đơn vị công tác: Tổng cục hải quan

 

Địa điểm học: Phòng 301( Lầu 2) - Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam

 

Số 195 Đường D2, Phường 25, quận Bình Thạnh, HCM

 

 

Anh chị tải tài liệu học:   

 

 

Ban quản lý lớp xin thông báo

 

 

0983 86 86 01 - Ms Ân 


 

 

 

Em xin gửi đến anh chị lịch học và tài liệu học Thứ 2 ngày 18/07/2016

 

Môn học: Pháp luật thuế

 

Giảng viên: Cô Đỗ Ngọc Dung

 

Đơn vị công tác: Tổng cục hải quan

 

Địa điểm học: Phòng 301( Lầu 2) - Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam

 

Số 195 Đường D2, Phường 25, quận Bình Thạnh, HCM

 

 

Anh chị tải tài liệu học:   

 

 

Ban quản lý lớp xin thông báo

 

 

0983 86 86 01 - Ms Ân 

 

 

 


 

  

Em xin gửi đến anh chị lịch học và tài liệu học Thứ 4 ngày 20/07/2016

 

Môn học: Xuất xứ hàng hóa

 

Giảng viên: Cô Đỗ Ngọc Dung

 

Đơn vị công tác: Tổng cục hải quan

 

Địa điểm học: Phòng 301( Lầu 2) - Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam

 

Số 195 Đường D2, Phường 25, quận Bình Thạnh, HCM

 

 

Anh chị tải tài liệu học:   

 

 

Ban quản lý lớp xin thông báo

 

 

0983 86 86 01 - Ms Ân 

 


 

 

 

Em xin gửi đến anh chị lịch học và tài liệu học Thứ 6 ngày 22/07 và thứ 2 ngày 25/07/2016

 

Môn học: Pháp luật hải quan

 

Giảng viên: Thầy Nguyễn Hữu Thịnh

 

Đơn vị công tác: Cục hải quan

 

Địa điểm học: Phòng 301( Lầu 2) - Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam

 

Số 195 Đường D2, Phường 25, quận Bình Thạnh, HCM

 

 

Anh chị tải tài liệu học:   

 

 

Ban quản lý lớp xin thông báo

 

 

0983 86 86 01 - Ms Ân 

 

 


 

 Kính gửi anh chị học viên lớp Khai hải quan khóa 26 tại HCM 

 

Em xin gửi đến anh chị lịch học và tài liệu học Thứ 4 ngày 27/07/2016

 

và thứ 6 ngày 29/07/2016

 

Môn học: Nghiệp vụ ngoại thương

 

Giảng viên: Cô Lê Thị Ngọc Quyền

 

Đơn vị công tác: Trường CĐ tài chính hải quan

 

Địa điểm học: Phòng 301( Lầu 2) - Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam

 

Số 195 Đường D2, Phường 25, quận Bình Thạnh, HCM

 

Anh chị tải tài liệu học:   

 

 

Ban quản lý lớp xin thông báo

 

 

0983 86 86 01 - Ms Ân

 


 

 

 

 

 

Lịch học lớp nghiệp vụ khai báo hải quan K34 tại Hà Nội


HỒ SƠ DỰ THI, LỊCH NỘP HỒ SƠ , LỊCH THI CHỨNG CHỈ KHAI HẢI QUAN NĂM 2017


Lịch học lớp khai báo hải quan K33 tại Hà Nội - Lớp cuối cùng thi chứng chỉ năm 2017


LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI tháng 6/2017


Thông báo lịch thi chứng chỉ khai hải quan tháng 8 năm 2017 của Tổng cục Hải quan


Lịch học lớp Khai hải quan tại Bắc Ninh K8


Lịch học lớp khai báo hải quan K32 tại Hà Nội


Lịch trả chứng chỉ khai hải quan năm 2016 tại khu vực Miền Bắc


Lịch học lớp Khai hải quan khóa 30 tại Tp HCM


LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP TẠI HÀ NỘI