Giáo trình nghiệp vụ tín dụng ngân hàng

Giáo trình nghiệp vụ tín dụng ngân hàng

adminketoanquocgia

 

Ngày nay ngân hàng thương mại ở nước ta được thành lập dưới nhiều loại hình thức khác nhau, đã và đang phát triển tới loại hình Ngân hàng cổ phần và được phép thực hiện đa dạng các nghiệp vụ, tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại có thêm khả năng làm các nghiệp vụ tài chính, và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 12 năm 1997 và được bổ sung sửa đổi một số điều vào năm 2004.

 
Các bộ luật đó đã tạo hành lang pháp lý và thiết lập nền tảng để trên đó hệ thống ngân hàng Việt Nam phát triển, từng bước lập lại trật tự kinh doanh tiền tệ, thu hút đầu tư nước ngoài.
 
Hệ thống ngân hàng nước ta hiện nay là hệ thống ngân hàng 2 cấp, thay thế cho hệ thống ngân hàng 1 cấp tồn tại hơn 40 năm qua, trong đó ngân hàng Nhà nước làm nhiệm vụ của Ngân hàng Trung ương, còn các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác hoạt động như các ngân hàng trung gian thực hiện chức năng kinh doanh.
 
Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam là hệ thống ngân hàng đa năng, kinh doanh tổng hợp được định hình và phát triển mạnh đặc biệt là sau khi nước ta gia nhập tổ chức thương mại quốc tế (WTO) năm 2007.
 
Tín dụng – Ngân hàng là môn cơ sở ngành của sinh viên chuyên ngành Kế toán, Tài chính – Ngân hàng. Trước yêu cầu của hội nhập Quốc tế, sinh viên kinh tế nói chung và sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng nói riêng phải được trang bị những kiến thức về tài chính ngân hàng hiện đại, phù hợp với xu thế hiện nay. Cuốn sách “Giáo trình tín dụng ngân hàng” được biên soạn nhằm để đáp ứng nhu cầu về giáo trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu của sinh viên. Nội dung của giáo trình đã cập nhật thêm những nội dung liên quan đến Luật Ngân hàng nhà nước (đã sửa đổi, bổ sung năm 2003) và Luật các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung năm 2004) các văn bản hướng dẫn của nhà nước hiện hành. Ngoài ra nội dung của giáo trình đã cập nhật thêm những biến động của tình hình tài chính tiền tệ và các giải pháp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc ổn định những biến động đó trong đầu năm 2008.
 
Mục lục:
 
Lời nói đầu
Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường
Tổng quan về hệ thống ngân hàng thương mại
Hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường
Quản lý tài chính ngân hàng
Bài đọc thêm
Câu hỏi ôn tập chương 1
 
Chương 2: Các vấn đề chung về huy động vốn và tín dụng của ngân hàng thương mại
Các vấn đề chung về huy động vốn của ngân hàng thương mại
Các vấn đề chung về tín dụng ngân hàng thương mại
Bài đọc thêm
Câu hỏi ôn tập chương 2
 
Chương 3: Tín dụng ngắn hạn và tài trợ trong kinh doanh
Những vấn đề chung về tín dụng ngắn hạn tại Việt Nam
Các hình thức cho vay ngắn hạn tài trợ trong kinh doanh
Câu hỏi và bài tập chương 3
 
Chương 4: Tín dụng trung và dài hạn cho hoạt động đầu tư
Những vấn đề chung về tín dụng đầu tư
Thẩm định hồ sơ tín dụng đầu tư và lập phương án cho vay
Các hình thức tín dụng đầu tư
Câu hỏi và bài tập chương 4
 
Chương 5: Hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt Việt Nam
Cơ sở pháp lý của hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
Các thể thức thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam
Câu hỏi ôn tập chương 5
 
Phụ lục 1: Luật các tổ chức tín dụng
Phụ lục 2: Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN
Phụ lục 3: Quyết định 1267/2001/QĐ-NHNN
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận