Đào Tạo Kế Toán Trưởng | Kế Toán Tổng Hợp | Kế Toán Thuế

 
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
    
Danh muc san pham

Hotline: 0979 86 86 59

Kế toán viên, xuất nhập khẩu Hà Nội: 0902 86 86 81

Kế toán trưởng, QTDN Hà Nội: 0902 86 86 84

Khai hải quan HCM: 0979 86 86 53

Kế toán HCM: 0902 86 86 49

Học các tỉnh Miền Nam: 0983 86 86 21
 Phòng tránh sai phạm trong quyết toán thuế

    CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRUNG TÂM KẾ TOÁN QUỐC GIA

V/v: Khắc phục sai phạm hóa đơn chứng từ. Hướng dẫn xây dựng chi phí hợp lý, xác định doanh thu, cách tạo thêm những công cụ bảo vệ, lập sổ kế toán. Những điểm lưu ý trong luật  thuế mới áp dụng từ 1/06/2010.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày....  tháng... năm ........

Kính gửi:     BAN LÃNH ĐẠO VÀ PHÒNG KẾ TOÁN QUÝ DOANH NGHIỆP

Việc xác định sai doanh thu tính thuế, viết hoá đơn khác nhau giữa các liên, khai tăng chi phí, dùng hoá đơn sai quy định, lập hồ sơ kế toán không hợp lệ đang gia tăng. Hầu hết số Doanh nghiệp được kiểm tra và thanh tra có số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tăng thêm so với số tiền mà Doanh nghiệp kê khai đều chưa thực hiện đầy đủ và đặc biệt không nắm vững các quy định mới nhất của chính sách thuế, các nguyên tắc về kế toán. Để hỗ trợ các Giám đốc, Kế toán trưởng hiểu quan điểm của ngành thuế hơn để Nhẹ đầu” Yên tâm” trong quá trình điều hành kinh doanh, để hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng hệ thống kế toán. Trung tâm kế toán Quốc gia phối hợp với các  chuyên gia tư vấn  tổ chức lớp tập huấn: Khắc phục sai phạm hoá đơn chứng từ. Hướng dẫn chi phí hợp lý, xác định doanh thu, cách tạo thêm những công cụ bảo vệ, lập sổ kế toán. Những điểm lưu ý trong luật thuế mới áp dụng từ ngày 01/06/2010”

1.Đối tượng tham dự: Giám đốc và các lãnh đạo, kế toán, trưởng phòng kinh doanh, các cổ đông, người có dự định thành lập công ty riêng, trợ lý giám đốc, các đối tượng khác

2. Mục tiêu khoá học: Các chuyên gia sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp kỹ năng quản lý, điều hành doanh nghiệp, thay đổi hình thức mua bán, xây dựng và quản lý hệ thống kế toán chặt chẽ, có tổ chứ nhằm xử lý tốt các tình huống kế toán một cách bài bản; Kỹ năng tạo thêm công cụ bảo vêk chi phí để không bị loại trừ và cách viết hoá đơn GTGT, cách làm để không bị tăng doanh thu tính thuế. Chia sẻ kinh nghiệm xử lý các tình huống trong thanh tra thuế, chỉ ra những việc kế toán cần phải hoàn thiện cho những năm đã qua

Kết thức khoá học, các học viên sẽ biết được để phát triển nghề quản lý, nghề kế toán thì cần phải có những kỹ năng gì? Thực hiện chính sách thuế như thế nào là đạt yêu cầu tại Doanh nghiệp? Cung cấp các giải pháp cấp bắch cần làm ngay để giúp DN vượt qua những khó khăn, giảm thiểu các khoản tiền phạt, tiền thuế bị truy thu sau quyết toán

3. Thời gian học:  (01 ngày) từ  8h:30 - 17h:00

4. Kinh phí :  750.000đồng/ 01 học viên (Bao gồm tài liệu, thuế VAT 10%, tea-break). Giảm 10% học phí cho Doanh nghiệp có 05 người tham dự đăng ký trước 03 ngày¸các doanh nghiệp từng tham gia các khoá học của Cty.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Tel: Hà Nội:  04 – 3754.9329/9693; Tp. HCM: 08 - 6678.7372/0983.86.86.01     

Email: ketoanquocgia@gmail.com

Kính chúc lãnh đạo Quý công ty sức khỏe, đạt được nhiều thành công trong kinh doanh. 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Đặc biệt:

 

- Làm dịch vụ kế toán và  hoàn thiện sổ sách kế toán

- Tư vấn trực tiếp hàng quý để hỗ trợ kế toán rà soát sai sót và chỉ ra các việc phải làm thêm.

Giám đốc

(đã ký)

 

 

 

Đào Xuân Dũng