Dịch Vụ Làm Báo Cáo Kế Toán | Làm Báo Cáo Thuế

 
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
    
Danh muc san pham

Hotline: 0979 86 86 59

Kế toán viên, xuất nhập khẩu Hà Nội: 0902 86 86 81

Kế toán trưởng, QTDN Hà Nội: 0902 86 86 84

Khai hải quan HCM: 0979 86 86 53

Kế toán HCM: 0902 86 86 49

Học các tỉnh Miền Nam: 0983 86 86 21
 Dịch vụ làm sổ sách báo cáo
            Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp rất lo lắng về công việc báo cáo thuế, BCTC hàng tháng, quý, năm. Trung tâm tư vấn quyết toán thuế nòng cốt là các cán bộ có chuyên môn thuế trực tiếp triển khai các chính sách, nghị định của chính phủ về thuế đến doanh nghiệp cung cấp các gói dịch vụ kế toán hiệu quả, tiết kiệm chi phí, thời gian, đạt được tính tích hợp hệ thống quản trị cao cho doanh nghiệp, nhằm giúp cho doanh nghiệp yên tâm phát triển kinh doanh sản xuất.

 

I.Tư vấn các giải pháp tối ưu về thuế doanh nghiệp
- Lập kế hoạch về thuế.
- Xây dựng chiến lược về thuế;
- Phân tích các lợi ích và tổn thất về thuế và tư vấn lựa chọn giải pháp tối ưu trong các giao dịch phức tạp (như các giao dịch phát sinh thuế nhà thầu; người lao động phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tại nhiều quốc gia; các giao dịch mua, bán, sát nhập doanh nghiệp...).
- Phân tích các lợi ích và tổn thất về thế và tư vấn lựa chọn giải pháp tối ưu trong các giao dịch trong nội bộ tập đoàn (liên quan đến vấn đề chuyển giá).
- Dịch vụ cung cấp bản tin và các văn bản thuế.
- Dịch vụ trả lời các câu hỏi liên quan đến thuế (gói tư vấn định kỳ theo tháng).
- Tư vấn các Luật thuế có liên quan như: Thuế GTGT, Thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, …
- Tư vấn các vấn đề về thuế khác, giải pháp thuế;
- Tư vấn và hỗ trợ các Doanh nghiệp chuẩn bị Hồ sơ quyết toán thuế, giải đáp các vấn đề vướng mắc trong quá trình quyết toán thuế

 
II.Tư vấn thực hiện dịch vụ - Báo cáo thuế hàng tháng:
- Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra
- Lập báo cáo thuế hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều
- In báo cáo thuế ( duyệt ). Trực tiếp nộp báo cáo thuế tại Chi cục thuế

 

 III.Tư vấn thực hiện dịch vụ - Viết sổ sách kế toán thuế và Quyết toán thuế

- Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán
- Giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chức lưu trữ chứng từ
- Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hoá, sản phẩm
- Khấu hao tài sản cố định năm. Lập bảng lương
- Bảng cân đối tài khoản, số dư tài khoản
- Bảng cân đối kế toán. Kết quả kinh doanh tháng/quý/ năm
- Báo cáo lưu chuyển tiền (trực tiếp - gián tiếp)
- Lập báo cáo tài chính cuối năm - Quyết toán thuế TNDN.
- Khai thuế và quyết toán thuế nhà thầu;
- Thực hiện các dịch vụ về đăng ký mã số thuế, đăng ký hóa đơn tự in, khiếu nại Thuế, hoàn thuế,… đảm bảo quyền lợi cho Quý khách hàng và tôn trọng luật pháp Việt Nam;
- Lập kế hoạch, tính toán và kê khai thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài làmviệc tại Việt Nam;

  

Mức chi phí được tính toán trên khối lượng công việc phát sinh và sự thỏa thuận của cả hai bên

   

Mọi thông tin chi tiết mời liên hệ theo địa chỉ: