Lịch học lớp khai báo hải quan K32 tại Hà Nội

Lịch học lớp khai báo hải quan K32 tại Hà Nội

adminketoanquocgia

 

1. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K32, ngày Chủ nhật 16/04/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 – 5h
 • Chuyên đề: Pháp luật hải quan
 • Giảng viên: Nguyễn Mạnh Hảo – Tổng cục hải quan
 • Phòng học: Tầng 1, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

       Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) – 0969.86.86.27 ( T Trà) – 0969.86.86.17 ( Hải Anh)

 ———————————————————————-

2. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K32, ngày Chủ nhật 07/05/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 – 5h
 • Buổi sáng: Trị Giá Hải quan – Cô Hằng (TCHQ)
 • Buổi Chiều: Xuất xứ hàng hóa – Cô Trang  
 • Phòng học: Tầng 1, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

       Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) – 0969.86.86.27 ( T Trà) – 0969.86.86.17 ( Hải Anh)

 ———————————————————————-

3. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K32, ngày Chủ nhật  14/05/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 – 5h
 • Chuyên đề: Thuế hải quan
 • Giảng viên: Phan Bình Tuy- Cục Hải quan TP HCM
 • Phòng học: Tầng 5 Số 451 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy – Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

       Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) – 0969.86.86.27 ( T Trà) – 0969.86.86.17 ( Hải Anh)

——————————————————————————————————

4. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K32, ngày Chủ nhật  21/05/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 – 5h
 • Buổi sáng học Phân Loại hàng hóa – C Cao Cẩm Linh 
 • Chiều Học Chính sách quản lý hàng hóa – Cô Lê Nguyễn Việt Hà
 • Phòng học: Tầng 5 Số 451 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy – Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:   

       Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) – 0969.86.86.27 ( T Trà) – 0969.86.86.17 ( Hải Anh)

———————————————————————-

5. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K32, ngày Chủ nhật  28/05/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 – 5h
 • Chuyên đề: Xử lý vi phạm hành chính
 • Giảng viên: Nguyễn Mạnh Hảo  TCHQ
 • Phòng học: Tầng 5 Số 451 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy – Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

       Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) – 0969.86.86.27 ( T Trà) – 0969.86.86.17 ( Hải Anh)

———————————————————————-

6. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K32, ngày Chủ nhật  04/06 lớp nghỉ do giáo viên đi công tác. Chủ nhật ngày 11/06 lớp học bình thường. Mong anh chị hv thông cảm 

———————————————————————-

7. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K32, ngày Chủ nhật  11/06/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 – 5h
 • Chuyên đề: Nghiệp vụ Kỹ thuật Ngoại Thương
 • Giảng viên: Đặng Thị Quỳnh – TCHQ
 • Phòng học: Tầng 1 Số 457 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy – Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

       Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) – 0969.86.86.27 ( T Trà) – 0969.86.86.17 ( Hải Anh)

————————————————————–

 8. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K32, ngày Chủ nhật  18/06/2017. Lớp KHQ K32 sẽ đi học bù chuyên đề chính sách quản lý hàng hóa và Trị giá hải quan cùng K33. Cụ thể lịch như sau

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 – 5h
 • Sáng học chính sách quản lý hàng hóa – C Lê Nguyễn Việt Hà ( Tổng cục HQ)  
 • Chiều học Trị giá hải quan – C Đặng Thị Quỳnh ( Trường hải quan Việt Nam)  
 • Phòng học: Tầng 5 Số 457 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy – Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

       Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) – 0969.86.86.27 ( T Trà) – 0969.86.86.17 ( Hải Anh)

———————————————————-

9. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K32, ngày Chủ nhật  25/06/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 – 5h
 • Chuyên đề: Quy Trình Thủ tục hải quan
 • Giảng viên: Nguyễn Mạnh Hảo
 • Phòng học: Tầng 4 Số 451 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy – Công ty Cổ phần GD Việt Nam

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

       Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) – 0969.86.86.27 ( T Trà) – 0969.86.86.17 ( Hải Anh)

———————————————————-

10. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K32, ngày Chủ nhật  02/07/2017 – Kết thúc khóa học

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 – 5h
 • Buổi sáng: Sở Hữu trí tuệ – GV: Hứa Thị Hồng – TCHQ
 • Buổi Chiều: Xuất xứ hàng hóa: GV – Đặng Thị Quỳnh – Trường HQ Việt Nam
 • Phòng học: Tầng 1 Số 457 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy – Trường Cao Đẳng Văn Lang Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:   

       Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) – 0969.86.86.27 ( T Trà) – 0969.86.86.17 ( Hải Anh)

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận