Lịch học lớp khai báo hải quan K33 tại Hà Nội – Lớp cuối cùng thi chứng chỉ năm 2017

Lịch học lớp khai báo hải quan K33 tại Hà Nội – Lớp cuối cùng thi chứng chỉ năm 2017

11 Th1, 2020 adminketoanquocgia

 

 

 

1. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K33, ngày Chủ nhật  11/06/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 – 5h
 • Chuyên đề: Kỹ thuật nghiệp vụ Ngoại Thương
 • Giảng viên: Đặng Thị Quỳnh – Trường Hải quan Việt Nam
 • Phòng học: Tầng 1 Số 457 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy – Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

 

       Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

  

 

 

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) – 0969.86.86.27 ( T Trà) – 0969.86.86.17 ( Hải Anh)

 

————————————————————————————

 

2. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K33, ngày Chủ nhật  18/06/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 – 5h
 • Sáng học chính sách quản lý hàng hóa – C Lê Nguyễn Việt Hà ( Tổng cục HQ)  
 • Chiều học Trị giá hải quan – C Đặng Thị Quỳnh ( Trường hải quan Việt Nam)  
 • Phòng học: Tầng 5 Số 457 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy – Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

 

 

       Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

  

 

 

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) – 0969.86.86.27 ( T Trà) – 0969.86.86.17 ( Hải Anh) 

 

—————————————————————————–

 

3. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K33, ngày Chủ nhật  25/06/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 – 5h
 • Chuyên đề: Phân loại hàng hóa
 • Giảng viên: Phùng Như Tùng – TCHQ
 • Phòng học: Tầng 5 Số 451 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy – Công ty CP Giáo dục Việt Nam

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

 

       Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

  

 

 

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) – 0969.86.86.27 ( T Trà) – 0969.86.86.17 ( Hải Anh)

 

 

———————————————————-

 

4. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K33, ngày Chủ nhật  02/07/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 – 5h
 • Buổi sáng: Sở Hữu trí tuệ – GV: Hứa Thị Hồng – TCHQ 
 • Buổi Chiều: Xuất xứ hàng hóa: GV – Đặng Thị Quỳnh – Trường HQ Việt Nam
 • Phòng học: Tầng 1 Số 457 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy – Trường Cao Đẳng Văn Lang Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

 

       Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

  

 

 

 

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) – 0969.86.86.27 ( T Trà) – 0969.86.86.17 ( Hải Anh)

 

——————————————————-

 

5. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K33, ngày Chủ nhật 09/07/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 – 5h
 • Chuyên đề: Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
 • Giảng viên: Thầy Ngô Chí Thong – Trường Hải Quan Việt Nam
 • Phòng học: Tầng 2, Số 451 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 2 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:           

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

   

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) – 0969.86.86.27 ( T Trà) – 0969.86.86.17 ( Hải Anh)

 

———————————————————————————–

 

 

6. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K33, ngày Chủ nhật 16/07/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 – 5h
 • Chuyên đề: Thuế hải quan
 • Giảng viên: Nguyễn Quang Hùng – Tổng cục Hải quan
 • Phòng học: Tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 2 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:    

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

   

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) – 0969.86.86.27 ( T Trà) – 0969.86.86.17 ( Hải Anh) 

 

———————————————————————————–

 

 

7. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K33, ngày Chủ nhật 23/07/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 – 5h
 • Chuyên đề: Pháp luật hải quan
 • Giảng viên: Nguyễn Mạnh Hảo – Tổng cục Hải quan
 • Phòng học: Tầng 1, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà  Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 2 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:    

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

   

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) – 0969.86.86.27 ( T Trà) – 0969.86.86.17 ( Hải Anh) 

 

———————————————————————————–

 

8. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K33, ngày Chủ nhật 30/07/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 – 5h
 • Chuyên đề: Quy trình thủ tục Hải quan
 • Giảng viên: Nguyễn Quang Hùng – Tổng cục Hải quan
 • Phòng học: Tầng 5, Số 451 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà  Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 2 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:    

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

   

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) – 0969.86.86.27 ( T Trà) – 0969.86.86.17 ( Hải Anh)  

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of