Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG        

TT
Chương trình học  Hà Nội     HCM  Ca học  Học Phí Thời gian đào tạo
1 Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp 08/03 15/03 CN 3.000.000đ 2 Tháng
18/03 tối 4,6
2 Kế toán trưởng doanh nghiệp 08/03 15/03 Chủ nhật
18/03
3 QLNN ngạch chuyên viên T3 tháng 02 thứ 7, CN 3.400.000 2 Tháng
4 QLNN chuyên viên chính T3 Tối thứ 2-5 3,600.00 2 Tháng
5 Kế toán nhà nước (theo chế độ 107 BTC) 29/03 T3 CN 3,200.00 1,5 Tháng
6 Kế toán tổng hợp 14/03 T03 thứ 7, CN 3,200.00 1,5 Tháng
7 Kế toán trưởng tại các tỉnh LH _ CN 3,000.00 1 Tháng
8 Quản trị kinh doanh 15/3 LH CN 2,500.00 2 Tháng
9 Quản trị doanh nghiệp 15/3 LH CN 2,500.00 1 tháng
10 Nghiệp vụ khai hải quan 15/3 15/3 CN 3,500.00 2 Tháng
11 NVSP dành cho giáo viên Trung Cấp T3 LH Tối T2=>T6 2,200.00 1,5 tháng
12 NVSP dành cho giảng viên Đại Học, Cao Đẳng T3 tháng 02 T7,CN 2,500.00 2 tháng
13 Bồi dưỡng Nghiệp vụ giáo dục Mầm Non T3 tháng 02 T7,CN 2,700.00 2 tháng
Thời gian học thứ 7, cn: sáng 8h-11h, chiều 1h30-4h30
Thời gian học tối: 18h-20h
THÔNG TIN LIÊN HỆ:  0902 86 86 81 MS OANH
0969 86 86 05 MS HẰNG
Xem Thêm