Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG        

TT Chương trình học  Hà Nội     HCM  Ca học  Học Phí Thời gian đào tạo
1 Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp 09/02 19/02 CN 3.000.000đ 2 Tháng
19/02 tối 4,6
2 Kế toán trưởng doanh nghiệp 09/02 19/02 Chủ nhật
19/02
3 QLNN ngạch chuyên viên 03/02 tháng 02 thứ 7, CN 3.400.000 2 Tháng
4 QLNN chuyên viên chính tháng 02 Tối thứ 2-5 3,600.000 2 Tháng
5 Kế toán nhà nước (theo chế độ 107 BTC) 15/02 T02 thứ 7 3,200.000 1,5 Tháng
6 Kế toán tổng hợp  16/02 LH CN 3,200.000 3 Tháng
7 Kế toán trưởng tại các tỉnh LH _ CN 3,000.000 1 Tháng
8 Quản trị kinh doanh 12/02 LH tối 4,6 2,500.000 2 Tháng
9 Quản trị doanh nghiệp 12/02 LH tối 4,6 2,500.000 1 tháng
10 Nghiệp vụ khai hải quan 09/02 09/02 CN 3,500.000 2 Tháng
11 NVSP dành cho giáo viên Trung Cấp 15/02 LH Tối T2=>T6 2,200.000 1,5 tháng
12 NVSP dành cho giảng viên Đại Học, Cao Đẳng 16/02 tháng 02 T7,CN 2,500.000 2 tháng
13 Bồi dưỡng Nghiệp vụ giáo dục Mầm Non tháng 02 tháng 02 T7,CN 2,700.000 2 tháng
Xem Thêm