Chương Trình Đào Tạo

Khóa kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

adminketoanquocgia

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1. Lịch khai giảng: xem tại đây 2. Thời gian học: + Ca tối thứ 3, 5: 19h-21h 3. Nội dung: (Theo quy định tại Điều 10, Thông tư

Xem chi tiết
Khóa học Kế toán tổng hợp

adminketoanquocgia

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH PHẦN MỀM KẾ TOÁN FAST ACCOUNTING I.MỤC TIÊU: Bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ cho cán

Xem chi tiết
Khóa bồi dưỡng kế toán viên

adminketoanquocgia

KHÓA BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN VIÊN (Cập nhật theo thông tư 107/2019/TT-BTC ) Mục Tiêu: – Khóa kế toán viên bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng lực, trình

Xem chi tiết
Khóa kế toán trưởng doanh nghiệp

adminketoanquocgia

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP 1. Lịch khai giảng: xem tại đây 2. Thời gian học: + Ca tối thứ 4, 6: 18h-20h                        

Xem chi tiết