Chương Trình Đào Tạo

KHÓA HỌC XUẤT NHẬP KHẨU

adminketoanquocgia

KHÓA HỌC XUÂT NHẬP KHẨU Như các bạn đã biết ngành xuất nhập khẩu là một ngành triển vọng trong hiện tại và tương lai, bạn học trái ngành nhưng muốn làm công

Xem chi tiết
Khai hải quan điện tử

adminketoanquocgia

KHÓA HỌC KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS   Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam được thành lập 2004 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Xem chi tiết
Nghiệp vụ sư phạm là gì, ai có thể học chương trình này

adminketoanquocgia

Nghiệp Vụ Sư Phạm Là Gì Nghiệp vụ sư phạm là chương trình đào tạo dành cho những đối tượng có nhu cầu và mong muốn trở thành giáo viên, giảng viên nhưng

Xem chi tiết
Học chứng chỉ kế toán trưởng

adminketoanquocgia

HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG  (mẫu phôi chuẩn Bộ tài chính) có lớp online trong thời gian dịch bệnh và lớp tập trung – LIÊN HỆ 0902 86 86 81 MS OANH

Xem chi tiết
Khóa bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính

adminketoanquocgia

CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC –  KẾT QUẢ NHỎ CHO NHỮNG MỤC TIÊU XA Chứng chỉ quản lý nhà nước quan trọng như thế nào? Chứng chỉ quản lý nhà nước được

Xem chi tiết
not avaiable
Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên TCCN

adminketoanquocgia

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIÁO VIÊN TCCN.   Căn cứ quyết định số 31/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về

Xem chi tiết
Khóa học Quản trị kinh doanh

adminketoanquocgia

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KINH DOANH  Sự bùng nổ của MBA đang tạo nên những làn sóng mới trong giới kinh doanh trên khắp thế giới. Ở Việt Nam, nhu cầu

Xem chi tiết
Lớp học khai hải quan điện tử

adminketoanquocgia

SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ HÀ NỘI CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Kính gửi: Các

Xem chi tiết
Khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính

adminketoanquocgia

KHÓA BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công

Xem chi tiết