Nghiệp Vụ Kế Toán Cho Cán Bộ Xã Phường Thị Trấn

 
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
    
Danh muc san pham

Hotline: 0979 86 86 59

Kế toán viên, xuất nhập khẩu Hà Nội: 0902 86 86 81

Kế toán trưởng, QTDN Hà Nội: 0902 86 86 84

Khai hải quan HCM: 0979 86 86 53

Kế toán HCM: 0902 86 86 49

Học các tỉnh Miền Nam: 0983 86 86 21
 Kế toán xã

 

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO CÁC CÁN BỘ ĐANG ĐI LÀM
CÔNG TÁC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG VÀ THỊ TRẤN
  
      1. Mục đích: Trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán, kiểm toán cho các cán bộ đang công tác kế toán tại xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế tài chính trong đơn vị
        2. Đối tượng:   Là các cán bộ đang làm công tác kế toán tại xã, phường, thị trấn. Những cá nhân khác có nhu cầu
 
 
         3. Hình thức và thời gian tổ chức: Khóa học bồi dưỡng được tổ chức tập trung một kì liên tục cho một khóa học tại địa phương nhưng thời gian trong một khóa học là 4 ngày và phải đảm bảo đủ thời gian , học đủ nội dung, chương trình theo quy định của Giám đóc Học viện tài chính.
     4. Địa điểm: tại địa điểm do đơn vị bố trí.
     5. Nội dung chương trình:  Bao gồm các chuyên đề do Giám đốc Học viện tài chính phê duyệt:
                  Chuyên đề 1: khung pháp lý về kế toán xã phường và thị trấn.
-          Các văn bản pháp luật về kế toán
-          Các văn bản pháp luật về kế toán ngân sách và tài chính xã.
Chuyên đề 2: Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã (QĐ 94/2005/QĐ- BTC ngày 12/12/2005 của Bộ Tài chính)
-          Quy định chứng từ kế toán;
-          Hệ thống tài khoản kế toán ;
-          Hệ thống sổ kế toán;
-          Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán.
-          Phương pháp hạch toán kế toán.
Chuyên đề 3: Các vấn đề thảo luận thưc tiễn.
        6. Kinh phí đào tạo:  Kinh phí tham dự khóa học 900.000/người. (Kinh phí bao gồm tài liệu học, số lượng học viên tối thiểu 100 học viên/lớp)
      7. Giảng viên: Các giảng viên có thâm niên công tác, có học viện tiến sĩ, thạc sĩ, đồng thời là những người trực tiếp biên soạn tài liệu bồi dưỡng kế toán, tài chính của Bộ tài chính và Học viện tài chính.
        8. Nghĩa vụ học viên: Phải theo học đầy đủ các chuyên đề. Kết thúc khóa học phải có bài viết thu hoạch đạt yêu cầu trở lên
 

Địa chỉ học và đăng ký học vui lòng liên hệ: