Lập Báo Cáo Thuế | Thực Hành Lập Báo Cáo Thuế

 
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
    
Danh muc san pham

Hotline: 0979 86 86 59

Kế toán viên, xuất nhập khẩu Hà Nội: 0902 86 86 81

Kế toán trưởng, QTDN Hà Nội: 0902 86 86 84

Khai hải quan HCM: 0979 86 86 53

Kế toán HCM: 0902 86 86 49

Học các tỉnh Miền Nam: 0983 86 86 21
 Hướng dẫn thực hành báo cáo thuế

 

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LẬP BÁO CÁO THUẾ

 

I. Đối tượng

- Học sinh, sinh viên các trường Trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học đã học qua kế toán.

- Cán bộ đang công tác tại bộ phận kế toán trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế: nhà nước, tư nhân, bộ phận quản lý cấp trên, công an kinh tế có nhu cầu học để phục vụ công tác và nâng cao trình độ chuyên môn.

II. Mục tiêu:

- Giúp học viên biết cách lên các báo cáo thuế theo đúng quy định của Bộ Tài Chính

- Biết cách sử lý các hóa đơn, chứng từ, sửa chữa sai sót trước, trong và sau khi báo cáo…….

Học viên lần lượt được hướng dẫn các phần thực hành trên chứng từ thực tế và phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất của Tổng cục thuế như sau:

I, Thuế GTGT

1, Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng, quý, năm theo phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp.

2, Hướng dẫn lập tờ khai điều chỉnh thuế GTGT.

3, Hướng dẫn và lập hồ sơ hoàn thuế GTGT.

II, Thuế thu nhập doanh nghiệp

1, Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính theo tháng, quý, năm

2, Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN theo năm

III, Thuế thu nhập cá nhân

1, Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc theo quý

2, Hướng dẫn và lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm.

IV, Hướng dẫn lên Báo cáo tài chính

1, Bảng cân đối kế toán

2, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

3, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

4, Thuyết minh BCTC.

Giáo trình: sổ sách chứng từ đã phát sinh trên thực tế của Doanh nghiệp, thực hành hoàn toàn trên phầm mềm hỗ trợ kê khai mới nhất của Tổng cục thuế - Bộ Tài chính trong suốt quá trình học

Giảng viên: là những giảng viên thực sự của đơn vị, là những người thầy xuất sắc trên cả hai phương diện lý thuyết và thực tiễn, giàu kinh nghiệm đào tạo thực tiễn.

Môi trường học tập: Phòng học rộng rãi, có phòng thực hành trang bị máy tính, đảm bảo tiêu chí Học tập và làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp.

Thời lượng: 03 buổi 

                                                        LỊCH KHAI GIẢNG

 

 

Địa chỉ học và đăng ký học vui lòng liên hệ: