Đào Tạo Kế Toán Trưởng | Kế Toán Tổng Hợp | Kế Toán Thuế

 
    
Danh muc san pham

Hotline: 0979 86 86 59

Kế toán viên, xuất nhập khẩu Hà Nội: 0902 86 86 81

Khai hải quan Hà Nội: 0969 86 86 44

Khai hải quan tại Hải Phòng: 094 68 68 934

Kế toán trưởng, QTDN Hà Nội: 0902 86 86 84

Tư vấn an toàn lao động: 0979 86 86 33

Tư vấn chung Miền Nam: 0979 86 86 33

Khai hải quan HCM: 0979 86 86 53

Kế toán HCM: 0983 86 86 01

Học các tỉnh Miền Nam: 0983 86 86 21

Học các tỉnh miền Bắc: 0985 86 86 32
 Điểm thi

 

    

* Tại Hà Nội: 
     + Điểm thi chứng chỉ kế toán Trưởng lớp Hà Nội thi ngày 25/04: xem tại ĐÂY
 
 
 Mọi thắc mắc xin mời liên hệ theo địa chỉ:
 
 
  

 


Đào tạo huấn luyện an toàn lao động