Chương trình đào tạo nghề

 
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
    
Danh muc san pham

Hotline: 0979 86 86 59

Kế toán viên, xuất nhập khẩu Hà Nội: 0902 86 86 81

Kế toán trưởng, QTDN Hà Nội: 0902 86 86 84

Khai hải quan HCM: 0979 86 86 53

Kế toán HCM: 0902 86 86 49

Học các tỉnh Miền Nam: 0983 86 86 21
 Chương trình đào tạo nghề

 

TT

Tên nghề đào tạo

Thời gian đào tạo sơ cấp

1

Điện dân dụng

02 – 03 tháng

2

Điện công nghiệp

3

Điện tử dân dụng

4

Điện tử công nghiệp

5

Kỹ thuật chế biến món ăn

02 – 03 tháng

6

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

7

Kế toán doanh nghiệp

8

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

9

Hàn

14

Dịch vụ nhà hàng

02 – 03 tháng

15

Tin học văn phòng

16

May công nghiệp

17

Ốp, lát tường và sàn

18

Xây trát dân dụng

19

Trồng rau an toàn

20

Trồng lúa năng xuất cao

22

Trồng và nhân giống nấm

23

Chăn nuôi lợn

02 – 03 tháng

24

Kỹ Thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm

27

Điện dân dụng

28

Điện công nghiệp

29

Quản lý điên nông thôn

30

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

31

Tin học văn phòng

02 – 03 tháng

32

May công nghiệp

33

Ốp, lát tường và sàn

34

Xây trát dân dụng

35

Kỹ thuật chế biến món ăn

36

Dịch vụ nhà hàng

37

Trồng rau an toàn

38

Trồng lúa năng suất cao

39

Trồng và nhân giống nấm

02 – 03 tháng

40

Chăn nuôi lợn

41

Kỹ thuật nuôi cá thương phẩm

42

Trồng cây ăn quả

43

Trồng hoa

44

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh