Bồi Dưỡng Chủ Tài Khoản

 
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
    
Danh muc san pham

Hotline: 0979 86 86 59

Kế toán viên, xuất nhập khẩu Hà Nội: 0902 86 86 81

Kế toán trưởng, QTDN Hà Nội: 0902 86 86 84

Khai hải quan HCM: 0979 86 86 53

Kế toán HCM: 0902 86 86 49

Học các tỉnh Miền Nam: 0983 86 86 21
 Bồi dưỡng chủ tài khoản

 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHỦ TÀI KHOẢN
CHO CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 
  1. Mục đích: Trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng là chủ tài khoản trong đơn vị sử dụng ngân sách nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế tài chính trong đơn vị.
  2. Đối tượng bồi dưỡng: Những người đang giữ cương vị chủ tài khoản và kế toán trưởng trong các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, Những người có nhu cầu dự khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ chủ tài khoản.
  3. Hình thức và thời gian tổ chức khóa học : Khóa học bồi dưỡng chủ tài khoản được tổ chức tập trung một kì liên tục cho một khóa học tại địa phương nhưng thời gian trong một khóa học là 4 ngày và phải đảm bảo đủ thời gian, học đủ nội dung, chương trình theo quy định của Giám đốc Học viện tài chính.
  4. Địa điểm : Tại địa điểm do đơn vị bố trí.
  5. Nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chủ tài khoản: Bao gồm các chuyên đề được Giám đốc Học viện tài chính phê duyệt:
Chuyên đề 1: Những cơ sở pháp lý của cơ chế quản lý tài chính trong các đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách NN
-          Những thay đổi về cơ sở pháp lý có liên quan đến quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp.
-          Những thay đổi trong luật NSNN – 2002 so với Luật NSNN trước đó
Chuyên đề 2: Nội dung cơ bản của chế độ quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp.
-          Khái quát về tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước
-          Quy trình quản lý tài chính
-          Cơ chế quản lý tài chính
·               Cơ chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính NN (Nghị định 130/2005/NĐ-Cp ngày 17/10/2005)
·               Thông tư 03/2006/TTLT- BTC-BNV hướng dẫn thực hiện nghị định 130.
·               Hướng dẫn xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.
Chuyên đề 3: Các công cụ chủ yếu được sử dụng trong quản lý tài chính ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp.
-          Mục lục ngân sách NN
-          Kế toán hành chính - sự nghiệp.
  1. Kinh phí đào tạo: kinh phí tham dự khóa học là : 900.000 đồng/người (kinh phí trên bao gồm tài liệu học, số lượng học viên tối thiểu 100 học viên/ lớp )
  2. Giảng viên : Các giảng viên có thâm niên công tác, có học viện tiến sĩ, thạc sĩ, đồng thời là những người trực tiếp biên soạn tài liệu bồi dưỡng kế toán, tài chính của Bộ tài chính và Học viện tài chính.
  3. Nghĩa vụ của học viên: Phải theo học đầy đủ các chuyên đề. Kết thúc khóa học phải có bài viết thu hoạch đạt yêu cầu trở lên
 Địa chỉ học và đăng ký học vui lòng liên hệ: