Giáo trình

 
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
    
Danh muc san pham

Hotline: 0979 86 86 59

Kế toán viên, xuất nhập khẩu Hà Nội: 0902 86 86 81

Kế toán trưởng, QTDN Hà Nội: 0902 86 86 84

Khai hải quan HCM: 0979 86 86 53

Kế toán HCM: 0902 86 86 49

Học các tỉnh Miền Nam: 0983 86 86 21
 Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu


 Giáo trình kế toán trưởng doanh nghiệp

ĐỐI TƯỢNG HỌC: Theo Thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính những người có đủ 2 điều kiện dưới đây: 1. Tốt nghiệp chuyên ngành Tài Chính – Kế toán hoặc kiểm toán. 2. Tốt nghiệp Đại học có ít nhất là 02 năm (24 tháng) công tác thực tế trở lên. Hoặc tốt nghiệp Trung học, Cao đẳng có ít nhất là 03 năm (36 tháng) công tác thực tế trở lên.


 Thuế và kế toán thuế

Thuế là một công cụ quan trọng của Nhà nước, nó vừa đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, vừa là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Để sử dụng hiệu quả công cụ thuế, về cơ bản hệ thống chính sách thuế gồm có thuế gián thu và thuế trực thu


 Giáo trình kế toán trưởng hành chính sự nghiệp


 Giáo trình nghiệp vụ tín dụng ngân hàng


 Giáo trình kế toán ngân hàng


 Giáo trình kế toán tổng hợp