Lịch học lớp khai hải quan K26 Hà Nội

 
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
    
Danh muc san pham

Hotline: 0979 86 86 59

Kế toán viên, xuất nhập khẩu Hà Nội: 0902 86 86 81

Kế toán trưởng, QTDN Hà Nội: 0902 86 86 84

Khai hải quan HCM: 0979 86 86 53

Kế toán HCM: 0902 86 86 49

Học các tỉnh Miền Nam: 0983 86 86 21

Lịch học lớp khai hải quan K26 Hà Nội

Lịch học lớp khai hải quan K26 Hà Nội

 1. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K26, ngày Chủ nhật 15/05/2016:

 • Chuyên đề: Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
 • Giảng viên: Cô Đặng Thị Quỳnh – Tổng cục Hải quan
 • Thời gian: Sáng 8h-11h30 ; Chiều 1h30-5h
 • Phòng học: Tầng 3, Số 451 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 2 ảnh 3x4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 

Phương Anh: 0969.86.86.01

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K26, ngày Chủ nhật 22/05/2016:

 • Sáng: Sở hữu trí tuệ - Thầy Nguyễn Mạnh Hảo
 • Chiều: Xuất xứ hàng hóa - Cô Đặng Thị Quỳnh
 • Thời gian: Sáng 8h-11h30 ; Chiều 1h30-5h
 • Phòng học: Tầng 1, Số 455 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 2 ảnh 3x4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 

Phương Anh: 0969.86.86.01

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 3. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K26, ngày Chủ nhật 29/05/2016:

 • Chuyên đề: Pháp luật hải quan
 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hảo – Tổng cục Hải quan
 • Thời gian: Sáng 8h-11h30 ; Chiều 1h30-5h
 • Phòng học: Tầng 1, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 2 ảnh 3x4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 

Phương Anh: 0969.86.86.01

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 4. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K26, ngày Chủ nhật 05/06/2016:

 • Chuyên đề: Phân loại hàng hóa
 • Giảng viên: Thầy Phùng Như Tùng – Tổng cục Hải quan
 • Thời gian: Sáng 8h-11h30 ; Chiều 1h30-5h
 • Phòng học: Tầng 2, Số 455 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 2 ảnh 3x4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây: 

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 

Phương Anh: 0969.86.86.01

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K26, ngày Chủ nhật 12/06/2016:

 • Chuyên đề: Thuế
 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hảo – Tổng cục Hải quan
 • Thời gian: Sáng 8h-11h30 ; Chiều 1h30-5h
 • Phòng học: Tầng 2, Số 455 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 2 ảnh 3x4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây: 

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 

Phương Anh: 0969.86.86.01

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 6Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K26, ngày Chủ nhật 19/06/2016:

 • Chuyên đề: Trị giá hải quan
 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Quang Hùng – Tổng cục Hải quan
 • Thời gian: Sáng 8h-11h30 ; Chiều 1h30-5h
 • Phòng học: Tầng 1, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Đã có hóa đơn, anh chị vui lòng qua tầng 2 số 451 để nhận. 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây: 

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 

Phương Anh: 0969.86.86.01

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 7Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K26, ngày Chủ nhật 26/06/2016:

 • Chuyên đề: Quy trình thủ tục hải quan
 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Quang Hùng – Tổng cục Hải quan
 • Thời gian: Sáng 8h-11h30 ; Chiều 1h30-5h
 • Phòng học: Tầng 1, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Đã có hóa đơn, anh chị vui lòng qua tầng 2 số 451 để nhận. 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây: 

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 

Phương Anh: 0969.86.86.01

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 8Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K26, ngày Chủ nhật 03/07/2016:

 • Chuyên đề: Thực hành
 • Giảng viên: Chuyên gia Thái Sơn
 • Thời gian: Sáng 8h-11h30
 • Phòng học: Tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Đã có hóa đơn, anh chị vui lòng qua tầng 2 số 451 để nhận. 

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 

Phương Anh: 0969.86.86.01

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 9Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K26, ngày Chủ nhật 10/07/2016:

 • Chuyên đề: Chính sách quản lý hàng hóa
 • Giảng viên: Phan Bình Tuy
 • Thời gian: Sáng 8h-11h30; Chiều 2h-5h
 • Phòng học: Tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Đã có hóa đơn, anh chị vui lòng qua tầng 2 số 451 để nhận. 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây: 

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 

 

Phương Anh: 0969.86.86.01

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 10Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K26, ngày Chủ nhật 17/07/2016:

 • Tuần này lớp nghỉ do giáo viên bận đột xuất, mong anh chị học viên thông cảm.

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 

 

Phương Anh: 0969.86.86.01

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 11Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K26, ngày Chủ nhật  24/07/2016:

 • Chuyên đề: Xử lý vi phạm hành chính
 • Giảng viên: Nguyễn Mạnh Hảo - Tổng cục Hải Quan
 • Thời gian: Sáng 8h-11h30; Chiều 1h30 - 5h00
 • Phòng học: Tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Chú ý: 

   

  • Đã có hóa đơn, anh chị nào chưa nhận vui lòng qua tầng 2 - Số 451 để nhận.
 • Tài liệu buổi học mọi người down lại đây: 

  Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

  Kim Xuyến - 0902. 86. 86. 84

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 12Lịch thi CHỨNG NHẬN, kết thúc môn lớp Khai hải quan Hà Nội K26, ngày Chủ nhật 31/07/2016:

 • Thời gian: Chiều 1h30 - 5h00 ( Ngày 31/7)
 • Phòng thi: Tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Môn thi
 1. Kỹ thuật nghiệp vụ Hải quan
 2. Kỹ thuật nghiệp vụ Ngoại thương
 3. Pháp luật Hải quan
 4. Quy trình thủ tục Hải quan

  Chú ý: Đã có hóa đơn, anh chị vui lòng qua tầng 2 số 451 để nhận. 

 

  Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

 

Kim Xuyến - 0902. 86. 86. 84

 

 

Lịch học lớp nghiệp vụ khai báo hải quan K34 tại Hà Nội


HỒ SƠ DỰ THI, LỊCH NỘP HỒ SƠ , LỊCH THI CHỨNG CHỈ KHAI HẢI QUAN NĂM 2017


Lịch học lớp khai báo hải quan K33 tại Hà Nội - Lớp cuối cùng thi chứng chỉ năm 2017


LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI tháng 6/2017


Thông báo lịch thi chứng chỉ khai hải quan tháng 8 năm 2017 của Tổng cục Hải quan


Lịch học lớp Khai hải quan tại Bắc Ninh K8


Lịch học lớp khai báo hải quan K32 tại Hà Nội


Lịch trả chứng chỉ khai hải quan năm 2016 tại khu vực Miền Bắc


Lịch học lớp Khai hải quan khóa 30 tại Tp HCM


LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP TẠI HÀ NỘI