Lịch học lớp khai báo hải quan K33 tại Hà Nội - Lớp cuối cùng thi chứng chỉ năm 2017

 
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
    
Danh muc san pham

Hotline: 0979 86 86 59

Kế toán viên, xuất nhập khẩu Hà Nội: 0902 86 86 81

Kế toán trưởng, QTDN Hà Nội: 0902 86 86 84

Khai hải quan HCM: 0979 86 86 53

Kế toán HCM: 0902 86 86 49

Học các tỉnh Miền Nam: 0983 86 86 21

Lịch học lớp khai báo hải quan K33 tại Hà Nội - Lớp cuối cùng thi chứng chỉ năm 2017

Lịch học lớp khai báo hải quan K33 tại Hà Nội - Lớp cuối cùng thi chứng chỉ năm 2017

 

 

 

1. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K33, ngày Chủ nhật  11/06/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 - 5h
 • Chuyên đề: Kỹ thuật nghiệp vụ Ngoại Thương
 • Giảng viên: Đặng Thị Quỳnh - Trường Hải quan Việt Nam
 • Phòng học: Tầng 1 Số 457 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy - Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3x4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

 

       Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

  

 

 

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) - 0969.86.86.27 ( T Trà) - 0969.86.86.17 ( Hải Anh)

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

2. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K33, ngày Chủ nhật  18/06/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 - 5h
 • Sáng học chính sách quản lý hàng hóa - C Lê Nguyễn Việt Hà ( Tổng cục HQ)  
 • Chiều học Trị giá hải quan - C Đặng Thị Quỳnh ( Trường hải quan Việt Nam)  
 • Phòng học: Tầng 5 Số 457 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy - Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3x4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

 

 

       Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

  

 

 

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) - 0969.86.86.27 ( T Trà) - 0969.86.86.17 ( Hải Anh) 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

3. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K33, ngày Chủ nhật  25/06/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 - 5h
 • Chuyên đề: Phân loại hàng hóa
 • Giảng viên: Phùng Như Tùng - TCHQ
 • Phòng học: Tầng 5 Số 451 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy - Công ty CP Giáo dục Việt Nam

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3x4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

 

       Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

  

 

 

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) - 0969.86.86.27 ( T Trà) - 0969.86.86.17 ( Hải Anh)

 

 

----------------------------------------------------------

 

4. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K33, ngày Chủ nhật  02/07/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 - 5h
 • Buổi sáng: Sở Hữu trí tuệ - GV: Hứa Thị Hồng - TCHQ 
 • Buổi Chiều: Xuất xứ hàng hóa: GV - Đặng Thị Quỳnh - Trường HQ Việt Nam
 • Phòng học: Tầng 1 Số 457 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy - Trường Cao Đẳng Văn Lang Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3x4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

 

       Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

  

 

 

 

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) - 0969.86.86.27 ( T Trà) - 0969.86.86.17 ( Hải Anh)

 

-------------------------------------------------------

 

5. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K33, ngày Chủ nhật 09/07/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 - 5h
 • Chuyên đề: Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
 • Giảng viên: Thầy Ngô Chí Thong - Trường Hải Quan Việt Nam
 • Phòng học: Tầng 2, Số 451 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 2 ảnh 3x4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:           

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

   

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) - 0969.86.86.27 ( T Trà) - 0969.86.86.17 ( Hải Anh)

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

6. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K33, ngày Chủ nhật 16/07/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 - 5h
 • Chuyên đề: Thuế hải quan
 • Giảng viên: Nguyễn Quang Hùng - Tổng cục Hải quan
 • Phòng học: Tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 2 ảnh 3x4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:    

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

   

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) - 0969.86.86.27 ( T Trà) - 0969.86.86.17 ( Hải Anh) 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

7. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K33, ngày Chủ nhật 23/07/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 - 5h
 • Chuyên đề: Pháp luật hải quan
 • Giảng viên: Nguyễn Mạnh Hảo - Tổng cục Hải quan
 • Phòng học: Tầng 1, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà  Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 2 ảnh 3x4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:    

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

   

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) - 0969.86.86.27 ( T Trà) - 0969.86.86.17 ( Hải Anh) 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

8. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội K33, ngày Chủ nhật 30/07/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 - 5h
 • Chuyên đề: Quy trình thủ tục Hải quan
 • Giảng viên: Nguyễn Quang Hùng - Tổng cục Hải quan
 • Phòng học: Tầng 5, Số 451 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà  Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 2 ảnh 3x4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:    

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội:

   

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) - 0969.86.86.27 ( T Trà) - 0969.86.86.17 ( Hải Anh)  

Lịch học lớp nghiệp vụ khai báo hải quan K34 tại Hà Nội


HỒ SƠ DỰ THI, LỊCH NỘP HỒ SƠ , LỊCH THI CHỨNG CHỈ KHAI HẢI QUAN NĂM 2017


LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI tháng 6/2017


Thông báo lịch thi chứng chỉ khai hải quan tháng 8 năm 2017 của Tổng cục Hải quan


Lịch học lớp Khai hải quan tại Bắc Ninh K8


Lịch học lớp khai báo hải quan K32 tại Hà Nội


Lịch trả chứng chỉ khai hải quan năm 2016 tại khu vực Miền Bắc


Lịch học lớp Khai hải quan khóa 30 tại Tp HCM


LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP TẠI HÀ NỘI


LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG HCSN TẠI HÀ NỘI