Lịch học lớp Khai hải quan tại Bắc Ninh K8

 
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
    
Danh muc san pham

Hotline: 0979 86 86 59

Kế toán viên, xuất nhập khẩu Hà Nội: 0902 86 86 81

Kế toán trưởng, QTDN Hà Nội: 0902 86 86 84

Khai hải quan HCM: 0979 86 86 53

Kế toán HCM: 0902 86 86 49

Học các tỉnh Miền Nam: 0983 86 86 21

Lịch học lớp Khai hải quan tại Bắc Ninh K8

Lịch học lớp Khai hải quan tại Bắc Ninh K8

 

1. Lịch học lớp Khai hải quan Bắc Ninh K8, ngày Chủ nhật  14/05/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 - 5h
 • Chuyên đề: Thuế hải quan
 • Giảng viên: Nguyễn Quang Hùng- Tổng cục hải quan
 • Phòng học: Hội trường 1, tầng 1, Trung tâm giáo dục thường xuyên, 39 Nguyễn Đăng Đạo, TP Bắc Ninh

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3x4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

 

       Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh

  

 

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) - 0969.86.86.27 ( T Trà) - 0969.86.86.17 ( Hải Anh)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

2. Lịch học lớp Khai hải quan Bắc Ninh K8, ngày Chủ nhật  21/05/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 - 5h
 • Chuyên đề: Pháp luật hải quan
 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hảo - Tổng cục Hải quan
 • Phòng học: Hội trường 1, tầng 1, Trung tâm giáo dục thường xuyên, 39 Nguyễn Đăng Đạo, TP Bắc Ninh

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3x4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

 

       Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh

  

 

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) -  0969.86.86.27 ( T Trà) - 0969.86.86.17 ( Hải Anh)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

3. Lịch học lớp Khai hải quan Bắc Ninh K8, ngày Chủ nhật  04/06/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h15 -11h45; chiều 1h30 - 5h
 • Chuyên đề: Sở hữu trí tuệ - trị giá hải quan
 • Giảng viên: Phan Huyền Trang
 • Phòng học: Hội trường 1, tầng 1, Trung tâm giáo dục thường xuyên, 39 Nguyễn Đăng Đạo, TP Bắc Ninh

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3x4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

 

       Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh

  

 

 

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) -  0969.86.86.27 ( T Trà) - 0969.86.86.17 ( Hải Anh)

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

4. Lịch học lớp Khai hải quan Bắc Ninh K8, ngày Chủ nhật  11/06/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h15 -11h45; chiều 1h30 - 5h
 • Chuyên đề: Xử lý vi phạm hành chính
 • Giảng viên: Phạm Xuân Trường - TCHQ
 • Phòng học: Hội trường 1, tầng 1, Trung tâm giáo dục thường xuyên, 39 Nguyễn Đăng Đạo, TP Bắc Ninh

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3x4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

 

       Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh

  

 

 

 

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) -  0969.86.86.27 ( T Trà) - 0969.86.86.17 ( Hải Anh)

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

5. Lịch học lớp Khai hải quan Bắc Ninh K8, ngày Chủ nhật  18/06/2017 nghỉ 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

6. Lịch học lớp Khai hải quan Bắc Ninh K8, ngày Chủ nhật  25/06/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h15 -11h45; chiều 1h30 - 5h
 • Sáng học Phân loại hàng hóa; Chiều học: Xuất xứ hàng hóa
 • Giảng viên: Cô Cao Cẩm Linh
 • Phòng học: Hội trường 1, tầng 1, Trung tâm giáo dục thường xuyên, 39 Nguyễn Đăng Đạo, TP Bắc Ninh

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3x4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:   

 

       Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh

  

 

 

 

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) -  0969.86.86.27 ( T Trà) - 0969.86.86.17 ( Hải Anh)

 

----------------------------------------------------------------------------

 

7. Lịch học lớp Khai hải quan Bắc Ninh K8, ngày Chủ nhật  02/07/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h15 -11h45; chiều 1h30 - 5h
 • Sáng học Chính sách quản lý hàng hóa ; Chiều học: Quy Trình thủ tục hải quan
 • Giảng viên: Nguyễn Mạnh Hảo - TCHQ
 • Phòng học: Hội trường 1, tầng 1, Trung tâm giáo dục thường xuyên, 39 Nguyễn Đăng Đạo, TP Bắc Ninh

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3x4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:   

 

       Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh

  

 

 

 

 

 

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) -  0969.86.86.27 ( T Trà) - 0969.86.86.17 ( Hải Anh)

 

----------------------------------------------------------------------

 

8. Lịch học lớp Khai hải quan Bắc Ninh K8, ngày Chủ nhật  09/07/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h15 -11h45; chiều 1h30 - 5h
 • Chuyên đề: Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
 • Giảng viên: Cô Đặng Thị Quỳnh - Trường Hải quan Việt Nam
 • Phòng học: Hội trường 1, tầng 1, Trung tâm giáo dục thường xuyên, 39 Nguyễn Đăng Đạo, TP Bắc Ninh

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3x4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:  

 

       Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh

  

 

 

 

 

 0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) -  0969.86.86.27 ( T Trà) - 0969.86.86.17 ( Hải Anh)

 

 


9. Lịch học lớp Khai hải quan Bắc Ninh K8, ngày Chủ nhật  16- 23 /07/2017. Những học viên còn thiếu chuyên đề Pháp luật hải quan, Thuế hải quan thì sẽ học bù cùng lớp KHQ K33 Hà Nội để kịp thi chứng chỉ ngày 12-13/8/2017
 

 

 

 

Lịch học lớp nghiệp vụ khai báo hải quan K34 tại Hà Nội


HỒ SƠ DỰ THI, LỊCH NỘP HỒ SƠ , LỊCH THI CHỨNG CHỈ KHAI HẢI QUAN NĂM 2017


Lịch học lớp khai báo hải quan K33 tại Hà Nội - Lớp cuối cùng thi chứng chỉ năm 2017


LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI tháng 6/2017


Thông báo lịch thi chứng chỉ khai hải quan tháng 8 năm 2017 của Tổng cục Hải quan


Lịch học lớp khai báo hải quan K32 tại Hà Nội


Lịch trả chứng chỉ khai hải quan năm 2016 tại khu vực Miền Bắc


Lịch học lớp Khai hải quan khóa 30 tại Tp HCM


LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP TẠI HÀ NỘI


LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG HCSN TẠI HÀ NỘI