Lịch học lớp Khai hải quan khóa 30 tại Tp HCM

 
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
    
Danh muc san pham

Hotline: 0979 86 86 59

Kế toán viên, xuất nhập khẩu Hà Nội: 0902 86 86 81

Kế toán trưởng, QTDN Hà Nội: 0902 86 86 84

Khai hải quan HCM: 0979 86 86 53

Kế toán HCM: 0902 86 86 49

Học các tỉnh Miền Nam: 0983 86 86 21

Lịch học lớp Khai hải quan khóa 30 tại Tp HCM

Lịch học lớp Khai hải quan khóa 30 tại Tp HCM

 

 Ban quản lý lớp khai hải quan Khóa 30 tại Tp HCM xin gửi tới anh chị lịch học như sau:

 

 

1. Lịch học ngày 05/03/2017

  Ca học: Cả ngày chủ nhật ( Sáng 8h - 11h; chiều 13h - 16h)

 

 

   Môn học:  Pháp Luật Hải Quan

 

  Giảng viên: Phan Bình Tuy

 

Đơn vị công tác:  Cục Hải Quan Tp HCM

 

Địa điểm học: Phòng B106 trường Đại học giao thông vận tải Tp HCM

 

Địa chỉ: Số 2 đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, HCM

 

Anh chị tải tài liệu học :       

 

Anh chị lưu ý: Những anh chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung sớm

 

cho ban quản lý lớp, để sau này tiện cấp chứng nhận cho anh chị 

 

Hồ sơ gồm có: - 1 tờ khai thông tin cá nhân( theo mẫu)

 

                        - 1 chứng minh nhân dân( Photo)

 

                        - 2 hình 3x4

 

 

Ban quản lý lớp xin thông báo:

 

0983 86 86 01( Ms Ân) - 0983 86 86 21( Mrs Nguyệt)

 

 


 

2. Lịch học ngày 12/03/2017 

 

Tuần này lớp nghỉ học do giảng viên bận công tác đột xuất.

 

Tuần sau ngày 19/03 lớp học lại bình thường.

Anh chị lưu ý: Những anh chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung

 

sớm cho ban quản lý lớp, để sau này tiện cấp chứng nhận cho anh chị 

 

Hồ sơ gồm có: - 1 tờ khai thông tin cá nhân( theo mẫu)

 

                        - 1 chứng minh nhân dân( Photo)

 

                        - 2 hình 3x4

 

Ban quản lý lớp xin thông báo:

 

0983 86 86 01( Ms Ân) - 0983 86 86 21( Mrs Nguyệt)

 

 

 

 

 


 

3. Lịch học ngày 19/03/2017

 

Ca học: Cả ngày chủ nhật ( Sáng 8h - 11h; chiều 13h - 16h)

 

 

 

 

Môn học: Sáng: Chính sách quản lý

 

                Chiều: Xử lý vi phạm hành chính

 

 

 

 Giảng viên: Phạm Đức Cường

 

Đơn vị công tác: Cục hải quan Tp HCM

 

 

 

 Địa điểm học: Phòng 301 công ty cổ phần giáo dục Việt Nam

 

 

Địa chỉ: Số 195 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, HCM

 

 

Anh chị tải tài liệu học :    

 

 

Chính sách quản lý:   

 

 

 

 

 

Xử lý vi phạm    

 

 

 

 

Anh chị lưu ý: Những anh chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung

 

sớm cho ban quản lý lớp, để sau này tiện cấp chứng nhận cho anh chị  

 

Hồ sơ gồm có: - 1 tờ khai thông tin cá nhân( theo mẫu)

 

                        - 1 chứng minh nhân dân( Photo)

 

                        - 2 hình 3x4

 

Ban quản lý lớp xin thông báo:

 

0983 86 86 01( Ms Ân) - 0983 86 86 21( Mrs Nguyệt)

 

 

 

 

 


 

4. Lịch học ngày 26/03/2017

 

Ca học: Cả ngày chủ nhật ( Sáng 8h - 11h; chiều 13h - 16h)

 

Môn học: Sáng Trị giá hải quan

 

                Chiều: Pháp luật về thuế

 

 Giảng viên: Đỗ Ngọc Dung

 

Đơn vị công tác: Tổng cục hải quan

 

Địa điểm học: Phòng B106 trường Đại học giao thông vận tải Tp HCM

 

Địa chỉ: Số 2 đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, HCM

 

Anh chị tải tài liệu học :  

Trị giá hải quan    

Pháp luật về thuế   

 Anh chị lưu ý: Những anh chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung

 

sớm cho ban quản lý lớp, để sau này tiện cấp chứng nhận cho anh chị  

 

Hồ sơ gồm có: - 1 tờ khai thông tin cá nhân( theo mẫu)

 

                        - 1 chứng minh nhân dân( Photo)

 

                        - 2 hình 3x4

 

Ban quản lý lớp xin thông báo:

 

0983 86 86 01( Ms Ân) - 0983 86 86 21( Mrs Nguyệt)

 

 


 

5. Lịch học ngày 02/04/2017

 

Ca học: Cả ngày chủ nhật ( Sáng 8h - 11h; chiều 13h - 16h)

 

 Môn học: Sáng: Sở hữu trí tuệ

 

               Chiều: Xuất xứ hàng hóa

 

Giảng viên: Đỗ Ngọc Dung

 

 Đơn vị công tác: Tổng cục hải quan

 

Địa điểm học: Phòng B106 trường Đại học giao thông vận tải Tp HCM

 

Địa chỉ: Số 2 đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, HCM

 

Anh chị tải tài liệu học :

 

Sở hữu trí tuệ     

Xuất xứ hàng hóa     

 

 Anh chị lưu ý: Những anh chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng

 

bổ sung sớm cho ban quản lý lớp, để sau này tiện cấp chứng nhận cho anh chị 

 

Hồ sơ gồm có: - 1 tờ khai thông tin cá nhân( theo mẫu)

 

                        - 1 chứng minh nhân dân( Photo)

 

                        - 2 hình 3x4

 

 

Ban quản lý lớp xin thông báo:

 

0983 86 86 01( Ms Ân) - 0983 86 86 21( Mrs Nguyệt)

 

 


6. Lịch học ngày 09/04/2017

Ca học: Cả ngày chủ nhật ( Sáng 8h - 11h; chiều 13h - 16h)

 

Môn học: Nghiệp vụ ngoại thương 

 

Giảng viên: Lê Thị Ánh Tuyết

 

Đơn vị công tác: Trường Tài chính Hải quan

 

Địa điểm học: Phòng B106 trường Đại học giao thông vận tải Tp HCM

 

Địa chỉ: Số 2 đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, HCM

 

Anh chị tải tài liệu học :

Nghiệp vụ ngoại thương   

 

 

 Anh chị lưu ý: Những anh chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung sớm cho ban quản lý lớp, để

 

sau này tiện cấp chứng nhận cho anh chị 

 

 Hồ sơ gồm có: - 1 tờ khai thông tin cá nhân( theo mẫu)

 

                        - 1 chứng minh nhân dân( Photo)

 

                        - 2 hình 3x4  

 

 

Ban quản lý lớp xin thông báo: 

 

 

0983 86 86 01( Ms Ân) - 0983 86 86 21( Mrs Nguyệt) 


 

7. Lịch học ngày 16/04/2017

 

Ca học: Cả ngày chủ nhật ( Sáng 8h - 11h; chiều 13h - 16h)

 

 Môn học: Phân loại hàng hóa

 

Giảng viên: Phan Bình Tuy

 

 Đơn vị công tác: Tổng cục hải quan

 

Địa điểm học: Phòng B106 trường Đại học giao thông vận tải Tp HCM

 

Địa chỉ: Số 2 đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, HCM

 

Anh chị tải tài liệu học : 

Phân loại hàng hóa

 

 Anh chị lưu ý: Những anh chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng

 

bổ sung sớm cho ban quản lý lớp, để sau này tiện cấp chứng nhận cho anh chị 

 

Hồ sơ gồm có: - 1 tờ khai thông tin cá nhân( theo mẫu)

 

                        - 1 chứng minh nhân dân( Photo)

 

                        - 2 hình 3x4

 

 

Ban quản lý lớp xin thông báo:

 

0983 86 86 01( Ms Ân) - 0983 86 86 21( Mrs Nguyệt)   


8. Lịch học ngày 23/04/2017

 

Ca học: Cả ngày chủ nhật ( Sáng 8h - 11h; chiều 13h - 16h)

 

 Môn học: Thủ tục hải quan

 

Giảng viên: Nguyễn Thanh Long

 

 Đơn vị công tác: Tổng cục hải quan

 

Địa điểm học: Phòng B106 trường Đại học giao thông vận tải Tp HCM

 

Địa chỉ: Số 2 đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, HCM

 

Anh chị tải tài liệu học :

 Thủ tục hải quan

 

 Anh chị lưu ý: Những anh chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng

 

bổ sung sớm cho ban quản lý lớp, để sau này tiện cấp chứng nhận cho anh chị 

 

Hồ sơ gồm có: - 1 tờ khai thông tin cá nhân( theo mẫu)

 

                        - 1 chứng minh nhân dân( Photo)

 

                        - 2 hình 3x4

 

 

Ban quản lý lớp xin thông báo:

 

0983 86 86 01( Ms Ân) - 0983 86 86 21( Mrs Nguyệt)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Lịch học lớp nghiệp vụ khai báo hải quan K34 tại Hà Nội


HỒ SƠ DỰ THI, LỊCH NỘP HỒ SƠ , LỊCH THI CHỨNG CHỈ KHAI HẢI QUAN NĂM 2017


Lịch học lớp khai báo hải quan K33 tại Hà Nội - Lớp cuối cùng thi chứng chỉ năm 2017


LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI tháng 6/2017


Thông báo lịch thi chứng chỉ khai hải quan tháng 8 năm 2017 của Tổng cục Hải quan


Lịch học lớp Khai hải quan tại Bắc Ninh K8


Lịch học lớp khai báo hải quan K32 tại Hà Nội


Lịch trả chứng chỉ khai hải quan năm 2016 tại khu vực Miền Bắc


LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP TẠI HÀ NỘI


LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG HCSN TẠI HÀ NỘI