Kinh Nghiệm Làm Kế Toán Tổng Hợp

 
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
    
Danh muc san pham

Hotline: 0979 86 86 59

Kế toán viên, xuất nhập khẩu Hà Nội: 0902 86 86 81

Kế toán trưởng, QTDN Hà Nội: 0902 86 86 84

Khai hải quan HCM: 0979 86 86 53

Kế toán HCM: 0902 86 86 49

Học các tỉnh Miền Nam: 0983 86 86 21

Kinh Nghiệm Làm Kế Toán Tổng Hợp

Kinh Nghiệm Làm Kế Toán Tổng Hợp

Kế toán tổng hợp

 Để làm một kế toán tổng hợp, tất nhiên là bạn phải biết hầu hết các nghiệp vụ kế toán bởi vì công việc của bạn phải làm là tổng hợp. Một kế toán cần học hỏi và thực hành kế toán rất nhiều mới có thể đủ kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, để các bạn có thể rút ngắn được thời gian học tập và thực hành, Trung tâm kế toán quốc gia xin chia sẽ cùng bạn các công việc và trách nhiệm của một kế toán tổng hợp phải làm như sau:

 

Ӏ. Công việc và Trách nhiệm

 

1.Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về các loại vốn, các loại quỹ của đơn vị.

2.Xác định các khoản thanh toán với ngân sách nhà nước, với ngân hàng, khách hàng và nội bộ đơn vị.

3. Kiểm tra sự chính xác, trung thực của các báo cáo của đơn vị trước khi kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

4. Kiểm tra thường xuyên và có hệ thống việc thực hiện các chế độ quản lý kinh tế – tài chính trong đơn vị.

5.Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, số liệu kế toán-thống kê, thông tin kinh tế.

6. Quản lý về mặt kế toán: bảo đảm hạch toán đúng, đủ và kịp thời. Các chứng từ, hóa đơn phải hợp pháp. Lập thưa hàng tháng, theo dõi các khoản phí trích trước, chờ phân bổ. bảo đảm báo cáo kịp thời, đúng kì hạn.

7. Quản lý về mặt hàng tồn kho: thực hành đối chiếu hàng tồn kho giữa thực tại và sổ sách. Làm việc với chủ kho để xác định chênh lệch nếu có, và tìm nguyên do cũng như xử lý.

Công việc của một kế toán tổng hợp

8. Rà soát giá thành: làm việc với kế toán giá thành để phân tách giá thành sản phẩm. rà và phân bổ hoài trong kỳ.

9. Theo dõi tài sản cố định: Theo dõi các khoản trích khấu hao TSCĐ, mua sắm và thanh lý.

10. Lập ngân sách: dự lập ngân sách cho công ty.

11. Lập các loại thưa thuế và thống kê theo quy định.

12. Làm việc với kiểm toán trong và ngoài công ty.

13. Tham mưu cho Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến kế toán - kiểm toán

14. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ thuế quan, kiểm toán, thanh tra thẩm tra theo yêu cầu của đảm nhiệm phòng KT-TV

15. Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

Và còn nhiều công việc khác nữa tùy vào công ty mà các bạn đang làm và tùy vào người lãnh đạo của bạn yêu cầu.

 

ӀӀ. Quyền hạn :

 

1. Đề nghị các kế toán viên điều chỉnh lại tính toán khi phát hiện sai.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng kế toán viên Thực hiện từng phần hành, đề nghị cung cấp báo cáo kịp thời và đầy đủ theo qui định.

3. Cập nhật chứng từ đầu vào và thông tin trực tiếp các kế toán viên.

4. Giúp lãnh đạo phòng dự thảo các văn bản về công tác kế toán-tài chính trình bày thủ trưởng ban hành áp dụng trong đơn vị.

5. Tham mưu nghiệp vụ kế toán – tài chính cho kế toán trưởng.

6. Kiến nghị lãnh đạo phòng xử lý những trường hợp vi phạm chế độ kế toán 

Lịch học lớp nghiệp vụ khai báo hải quan K34 tại Hà Nội


HỒ SƠ DỰ THI, LỊCH NỘP HỒ SƠ , LỊCH THI CHỨNG CHỈ KHAI HẢI QUAN NĂM 2017


Lịch học lớp khai báo hải quan K33 tại Hà Nội - Lớp cuối cùng thi chứng chỉ năm 2017


LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI tháng 6/2017


Thông báo lịch thi chứng chỉ khai hải quan tháng 8 năm 2017 của Tổng cục Hải quan


Lịch học lớp Khai hải quan tại Bắc Ninh K8


Lịch học lớp khai báo hải quan K32 tại Hà Nội


Lịch trả chứng chỉ khai hải quan năm 2016 tại khu vực Miền Bắc


Lịch học lớp Khai hải quan khóa 30 tại Tp HCM


LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP TẠI HÀ NỘI