Giáo trình kế toán tổng hợp

 
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
    
Danh muc san pham

Hotline: 0979 86 86 59

Kế toán viên, xuất nhập khẩu Hà Nội: 0902 86 86 81

Kế toán trưởng, QTDN Hà Nội: 0902 86 86 84

Khai hải quan HCM: 0979 86 86 53

Kế toán HCM: 0902 86 86 49

Học các tỉnh Miền Nam: 0983 86 86 21

Giáo trình kế toán tổng hợp

Giáo trình kế toán tổng hợp

Phần 1: Kế toán đại cương - Khái niệm, phân loại, chức năng và chu trình hạch toán kế toán - Chứng từ kế toán, Tài khoản kế toán, Tổ chức hệ thống sổ kế toán

 

Phần 2: Kế toán tài chính doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

 

- Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, Tài sản cố định

 

- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

 

- Kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ,…

 

Phần 3: Kế toán thuế

 

- Kế toán thuế Giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

 

- Hướng dẫn lập tờ khai thuế Giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Phần 4: 

- Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh

Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu


Giáo trình kế toán trưởng doanh nghiệp


Thuế và kế toán thuế


Giáo trình kế toán trưởng hành chính sự nghiệp


Giáo trình nghiệp vụ tín dụng ngân hàng


Giáo trình kế toán ngân hàng