Giáo Trình Kế Toán Ngân Hàng

 
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
    
Danh muc san pham

Hotline: 0979 86 86 59

Kế toán viên, xuất nhập khẩu Hà Nội: 0902 86 86 81

Kế toán trưởng, QTDN Hà Nội: 0902 86 86 84

Khai hải quan HCM: 0979 86 86 53

Kế toán HCM: 0902 86 86 49

Học các tỉnh Miền Nam: 0983 86 86 21

Giáo trình kế toán ngân hàng

Giáo trình kế toán ngân hàng

 

Giáo Trình Kế Toán Ngân Hàng


Chương trình được thiết kế dành cho các cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại. Học viên có nhu cầu làm việc trong ngành Tài chính, Ngân hàng.


Chương I       : Tổ chức công tác kế toán ngân hàng


1. Kế toán với hoạt động ngân hàng

2. Hệ thống tài khoản ngân hàng

3. Chứng từ kế toán ngân hàng

4. Tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị ngân hàng

5. Hạch toán phân tích, hạch toán tổng hợp


Chương II      : Kế toán nghiệp vụ huy động vốn


Chương III    : Kế toán nghiệp vụ cho vay và đầu tư


Chương IV    : Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt


Chương V      : Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng


Chương VI    : Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế


Chương VII   : Kế toán TSCĐ và công cụ lao động của NHTM


Chương VIII: Kế toán vốn chủ sở hữu & kết quả kinh doanh của NHTM

 

Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu


Giáo trình kế toán trưởng doanh nghiệp


Thuế và kế toán thuế


Giáo trình kế toán trưởng hành chính sự nghiệp


Giáo trình nghiệp vụ tín dụng ngân hàng


Giáo trình kế toán tổng hợp